برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 129 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرينات ورزشي هوازي بر نشانگرهاي متابوليزم استخوان در زنان ميان سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اهداف: شواهد تجربي نشان دهنده آثار مثبت فعاليت بدني بر توده اسکلتي است. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهند که مارکرهاي بيوشيميايي تغييرات ديناميکي در عملکرد استخوان را ارزيابي و ميزان پاسخ متابوليزم استخوان به فعاليت بدني را تعيين مي کنند. هدف اين مطالعه ارزيابي تاثير 6 ماه تمرين ورزشي هوازي بر نشانگرهاي متابوليسم استخوان در زنان ميانسال بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق نيمه تجربي در سال 1388 انجام شد. آزمودني ها 19 نفر از کارکنان زن ميانسال دانشگاه فردوسي مشهد بودند که به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه تجربي (11 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرين شامل تمرينات هوازي (استقامتي) به مدت 6 ماه و در هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقيقه و با شدت 55 تا 65% ضربان قلب ذخيره بود. براي بررسي متغيرهاي بيوشيميايي، نمونه هاي خوني در دو مرحله يعني 48 ساعت پيش از شروع تمرينات و 48 ساعت بعد از آخرين جلسه 6 ماه تمرين جمع آوري شد. براي اندازه گيري پاراتورمون، روش الايزا مورد استفاده قرار گرفت. کلسيم و آلکالين فسفاتاز با اتوآنالايز انداز ه گيري شدند. براي تحليل داده ها از آزمون
t مستقل به کمک نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
يافته ها: نتايج عدم تغيير معني دار در سطوح نشانگرهاي پاراتورمون، کلسيم و آلکالين فسفاتاز را در گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل نشان داد
.
نتيجه گيري: 6 ماه تمرين ورزشي هوازي با شدت 55 تا 65% ضربان قلب ذخيره، تغيير معني داري در نشانگرهاي پاراتورمون، کلسيم و آلکالين فسفاتاز در زنان ميانسال ايجاد نمي کند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیژه، ن.، و معظمی، م.، و منصوری، ج.، و سعیده نعمت پور، ف.، و اجتهادی، م. (1390). تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میان سال. مجله پزشکی کوثر, 16(2), 129-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127890Vancouver : کپی

بیژه ناهید، معظمی مهتاب، منصوری جلال، سعیده نعمت پور فریده، اجتهادی محمدمهدی. تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میان سال. مجله پزشکی کوثر. 1390 [cited 2021November29];16(2):129-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127890IEEE : کپی

بیژه، ن.، معظمی، م.، منصوری، ج.، سعیده نعمت پور، ف.، اجتهادی، م.، 1390. تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میان سال. مجله پزشکی کوثر, [online] 16(2), pp.129-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127890. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی