برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 285 تا صفحه 292 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، ابتدای جاده شصت کلاته، مجموعه آموزشی مرحوم فلسفی، دانشکده پرستاری و مامایی، طبقه دوم
 
چکیده: 

عملکرد کارکنان بخش پرستاري به عنوان يکي از مهم ترين منابع انساني بيمارستان ها متاثر از عوامل متعددي از جمله رضايت شغلي است که موجب احساس دلگرمي و تعهد بيشتر و افزايش کيفيت خدمات مي شود. اين مطالعه توصيفي تحليلي به صورت مقطعي و به منظور بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران بر روي تعداد 750 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال 1387 طراحي و اجرا شد.
روش نمونه گيري به صورت سرشماري بوده و براي جمع آوري داده ها از برگه اطلاعات جمعيتي، پرسشنامه رضايت شغلي و پرسشنامه تعهد سازماني استفاده شد. سپس داده ها در محيط نرم افزار آماري SPSS16 با استفاده از آزمون هاي آماري متناسب از جمله ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل شد.
نتايج به دست آمده نشان داد شرکت کنندگان در طيف سني بين 22 تا 55 سال (ميانگين 32.6±7.4) و اکثرا زن (72.7 درصد) و 74 درصد از آنان متاهل بودند که 37.7 درصد داراي رضايت شغلي کم و 2.2 درصد داراي رضايت شغلي خيلي بالا بودند. همچنين 49.6 درصد از جامعه نمونه با بيشترين فراواني، تعهد سازماني کم و صرفا 4 درصد تعهد سازماني خيلي زياد داشتند. بين رضايت شغلي و تعهد سازماني، ارتباط معني دار مستقيمي مشاهده شد (P<0.05).
با توجه به رضايت شغلي و تعهد سازماني کم و متوسط پرستاران و ارتباط مستقيمي که بين آنها وجود داشت و از آنجايي که رضايت شغلي بر تعهد کارکنان مي افزايد، از اين رو ضروريست مديران به مولفه هاي موثر بر رضايت شغلي، بيشتر توجه نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روحی، ق.، و آسایش، ح.، و رحمانی انارکی، ح.، و عباسی، ع. (1390). ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان. پایش, 10(2), 285-292. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127427Vancouver : کپی

روحی قنبر، آسایش حمید، رحمانی انارکی حسین، عباسی علی. ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان. پایش. 1390 [cited 2021August01];10(2):285-292. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127427IEEE : کپی

روحی، ق.، آسایش، ح.، رحمانی انارکی، ح.، عباسی، ع.، 1390. ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان. پایش, [online] 10(2), pp.285-292. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127427. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 187 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی