برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سرواپيدميولوژيک سرخک در افراد 25-5 ساله قبل و بعد از انجام عمليات واکسيناسيون سرخک و سرخجه در استان کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: سرخک يک بيماري ويروسي حاد و مسري است که با حالت سرماخوردگي، ورم ملتحمه، آنانتم اختصاصي و بثورات ماکولوپايولر مشخص مي گردد و در جهان ساليانه 45 ميليون نفر را مبتلا و 1.1 ميليون نفر را به کام مرگ مي کشاند هدف کلي اين مطالعه بررسي سطح ايمني سرخک در افراد 5 تا 25 ساله قبل و بعد از بسيج ملي واکسيناسيون MR سال 1382 در دو شهرستان بافت (سردسير) و کهنوج (گرمسير) در استان کرمان مي باشد.روش کار: اين بررسي يک مطالعه توصيفي و تحليلي است که در دو مرحله چهار هفته قبل و چهار هفته بعد از واکسيناسيون MR و به تعداد 1089 نفر و با رعايت همه جوانب امر نمونه خون تهيه گرديد در مرحله اول از 552 نفر و در مرحله دوم از 537 نفر که با دريافت اطلاعات دموگرافيکي و محل سکونت و سابقه واکسيناسيون که در فرمهاي پرسشنامه ثبت و جمع آوري گرديد. نمونه هاي خون جمع آوري شده و با استفاده از کيت Enzygnost-Anti Measleas-virus Igc مورد آزمايش قرار گرفتند. پاسخهاي ايمنولوژيک به همراه اطلاعات افراد با SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: از 1089 نفر حجم نمونه 552 نفر (%50.7) قبل و 637 نفر (%49.3) بعد از بسيج واکسيناسيون MR و 528 نفر (%48.5) از شهرستان سردسير بافت و 561 نفر (%51.5) مربوط به شهرستان گرمسيري کهنوج و 733 نفر (%67.3) از شهر و نقاط شهري و 356 نفر (%32.7) از مناطق روستايي و هم چنين 471 نفر (%43.3) نمونه ها از جنس مذکر و 618 نفر (%56.7) مربوط به جنس مونث بوده است. از اين تعداد 248 نفر (%43.5) سابقه شخصي از واکسيناسيون داشته و 312 نفر سابقه شخصي از واکسيناسيون نداشته اند و در مجموع پوشش واکسيناسيون در افراد با سوابق مشخص بر اساس سوابق فرد %99 بوده است از نمونه هاي قبل از MR %42.6 پاسخ مثبت (235) و (317) 57.4 پاسخ منفي داشته اند که کمترين ميزان پاسخ مثبت مربوط به گروه سني 20 تا 25 سال (%34) و بيشترين پاسخ مثبت مربوط به گروه سني 5 تا 9 سال (%45.6) بوده است. نتيجه نهايي اينکه %100 از افراد بعد از انجام MR داراي پاسخ مثبت شده اند.بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ميزان ايمني قبل از اجراي برنامه MR با افزايش سن رابطه عکس داشته است که تهديدي جدي براي سنين بالا محسوب ميشد که احتمالا تفاوت پاسخ ايمني در گروههاي سني مختلف بستگي به کيفيت و اثربخشي واکسنها در سالهاي مختلف مي باشد. تفاوت سطح ايمني در دو شهرستان نشانگر (کهنوج سطح ايمني پايينتر از بردسير (P<0.005) پوشش پايين تر واکسيناسيون سالهاي قبل در شهرستان کهنوج مي باشد که به لحاظ شرايط اقليمي، اجتماعي و توسعه سيستم شبکه بهداشتي و درماني مي باشد. اين مطالعه نشان داد که اولا اجراي طرح در استان مطابق با هدف و با پوشش %100 انجام شده و ثانيا واکسن اثربخشي واکسن کامل بوده و %100 پاسخ سرولوژيک مثبت داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطانی نژاد، م.، و افلاطونیان، م.، و عرب زاده، ع.، و خالویی، ع.، و محمودی، ا. (1385). بررسی سرواپیدمیولوژیک سرخک در افراد 25-5 ساله قبل و بعد از انجام عملیات واکسیناسیون سرخک و سرخجه در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), 106-106. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126955Vancouver : کپی

سلطانی نژاد مجید، افلاطونیان محمدرضا، عرب زاده علی محمد، خالویی علی، محمودی اسفندیار. بررسی سرواپیدمیولوژیک سرخک در افراد 25-5 ساله قبل و بعد از انجام عملیات واکسیناسیون سرخک و سرخجه در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1385 [cited 2022January29];13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)):106-106. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126955IEEE : کپی

سلطانی نژاد، م.، افلاطونیان، م.، عرب زاده، ع.، خالویی، ع.، محمودی، ا.، 1385. بررسی سرواپیدمیولوژیک سرخک در افراد 25-5 ساله قبل و بعد از انجام عملیات واکسیناسیون سرخک و سرخجه در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), pp.106-106. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126955. 

 
بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی