برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين سبکهاي اسنادي دانشجويان رشته پرستاري با پيشرفت تحصيلي آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: در راستاي تعيين ارتباط بين ابعاد مختلف سبکهاي اسنادي (منبع کنترل، پايداري، کنترل پذيري) دانشجويان رشته پرستاري با پيشرفت تحصيلي آنها انجام گرديده است.روش اجرا: اين پژوهش يک مطالعه همبستگي توصيفي است، کليه دانشجويان رشته پرستاري دانشکده علوم پزشکي سبزوار که حداقل 2 ترم تحصيلي را گذرانده بودند و ميانگين نمرات آنها در ترمهاي مذکور مشخص شده بود و همچنين مايل به شرکت در مطالعه بودند مي توانستند در اين مطالعه شرکت نمايند. تعداد 97 نفر که داراي شرايط شرکت در مطالعه بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل يک پرسشنامه در خصوص اطلاعات دموگرافيک و ديگري مقايسه سنجش ابعاد علمي (CDS) جهت تعيين سبکهاي اسنادي دانشجويان بود. از نظر اعتبار و پايايي آزمون، ضرايب اعتماد به دست آمده از طريق تحليل واريانس براي 3 بعد اسناد علي به طور کلي و صرف نظر از انواع مقايسه ها عبارتند از: براي بعد کنترل پذيري 54 درصد، براي مرکز کنترل 79 درصد و براي بعد ثبات پذيري 45 درصد، که همگي اين ضرايب در سطح کمتر از 0.001 معني دار هستند و در خصوص پايايي آزمون که با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمد، براي مرکز کنترل 0.87، ثبات پذيري 0.84 و کنترل پذيري برابر با 0.73 مي باشد. جهت جمع آوري اطلاعات پرسشنامه ها در ابتداي يک جلسه درسي و قبل از شروع درس بين آنها توزيع و پس از تکميل در همان موقعيت جمع آوري مي شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي آزمون تي و ضريب همبستگي استفاده گرديد.نتايج: بطور کل يافته ها نشان مي دهند که بين ابعاد مختلف سبکهاي اسنادي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته پرستاري ارتباط معني داري وجود ندارد. اگر چه بين ابعاد مختلف سبکهاي اسنادي با يکديگر در مواردي ارتباط معني داري وجود دارد. همچنين در رابطه با مقايسه ميانگين نمرات ابعاد مختلف سبکهاي اسنادي واحدهاي مورد پژوهش بر حسب جنس يافته ها تفاوت معني داري را در ميانگين نمرات واحدهاي مورد پژوهش در بعد ثبات پذيري و مجموع نمره موفقيت در بين دو جنس نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری، ع.، و کوشان، م. (1382). بررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی دانشجویان رشته پرستاری با پیشرفت تحصیلی آنها. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 3((ویژه نامه 10)), 37-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126287Vancouver : کپی

حیدری عباس، کوشان محسن. بررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی دانشجویان رشته پرستاری با پیشرفت تحصیلی آنها. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1382 [cited 2021December05];3((ویژه نامه 10)):37-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126287IEEE : کپی

حیدری، ع.، کوشان، م.، 1382. بررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی دانشجویان رشته پرستاری با پیشرفت تحصیلی آنها. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 3((ویژه نامه 10)), pp.37-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126287. 

 
بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی