برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان رضايتمندي دانشجويان مامايي از ارايه راهنماي آموزش باليني در دوره هاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان مامايي از دوره هاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه در بخشهاي مامايي پس از ارايه يک راهنماي آموزشي باليني در ابتداي اين دوره ها در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سالهاي 1381 و 1382 بود.روش اجرا: در اين پژوهش توصيفي تحليلي در طي نيمسال دوم تحصيلي 80-81 و نيمسال اول تحصيلي 81-82 از بين دانشجويان مامايي دانشکده که در دوره هاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه را مي گذراندند، 300 نفر در دوره هاي مختلف به روش تصادفي انتخاب شدند. از آغاز نيمسال دوم 82-1381 راهنماي آموزشي بخشها در اختيار مربيان بخشهاي مامايي قرار داده شده تا فعاليتهاي آموزشي دوره را بر اساس آن تنظيم نمايند. راهنماي آموزشي شامل برنامه اي متشکل از اهداف کلي و رفتاري دروس، مقررات بخش و وظايف دانشجو و مربي، روش ارزشيابي و چک ليستهاي ارزشيابي مهارتهاي اساسي دانشجويان در بخشهاي مختلف پره ناتال، زايمان، بهداشت مادر و کودک و زنان و نيز منابع درسي مربوط بود. اين راهنماها با مشارکت کليه مربيان گروه مامايي دانشکده و با همکاري و نظارت مرکز توسعه آموزش پزشکي در طي سالهاي 81-1380 تهيه و تدوين شده بود. راهنماي هر دوره آموزشي از ابتداي نيمسال دوم تحصيلي 82-81 در هر دوره کارآموزي راهنماي مربوط در اختيار دانشجويان قرار گرفت و در پايان دوره ميزان رضايت دانشجويان از آموزش باليني و راهنماي آموزش باليني به وسيله پرسشنامه مربوطه جمع آوري شد. روشهاي آماري بکار رفته در پژوهش شامل آزمونهاي تي، کاي دو، همبستگي و آزمون رتبه اي ويلکاکسون بود.نتايج: دانشجويان مورد بررسي در هر ترم بين 6-3 دوره کارآموزي داشتند. بيشترين ميزان رضايت دانشجويان مربوط به استفاده مفيد از وقت، درک بهتر مسووليتهاي شغلي و وظايف آينده، يادگيري بهتر مهارتهاي باليني مربوط به بخش، استفاده از دانش تئوري در عمل، ارایه مطالب به روش سازماندهي شده، دريافت بازخورد مکرر از طرف مربي ،ايجاد انگيزه براي مطالعه، يادگيري موازين اخلاق حرفه اي و ارتباط با بيمار، حضور بموقع در محيط کارآموزي، تمرين استدلال باليني براي رسيدن به تشخيص و يادگيري نحوه آموزش، مراقبت و درمان بيماران بود. اکثر دانشجوياني که چک ليستها را به صورت مکتوب در اختيار داشتند از آن براي ارزشيابي مکرر عملکرد خود و دوستانشان در طي دوره استفاده کرده بودند و آن را در يادگيري بهتر مهارتهاي باليني موثر مي دانستند.بحث: با توجه به رضايت دانشجويان از ارایه راهنماي آموزشي و کمک به آنان در يادگيري بهتر مهارتهاي باليني ارتباطي، يدي و شناختي و راستاي هدفمند شدن آموزش باليني دانشجويان مامايي و يادگيري بهتر مهارتهاي حرفه اي ارایه راهنماي کامل آموزشي به صورت مکتوب به همه دانشجويان در ابتداي هر دوره باليني و نظارت بر اجراي آن پيشنهاد مي شود. انجام بازنگري در مجموعه راهنماهاي آموزش باليني تهيه شده بر اساس پيشرفت علوم و نيازهاي روبه تغيير جامعه ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدیوزاده، ط.، و سالاری، پ. (1382). میزان رضایتمندی دانشجویان مامایی از ارایه راهنمای آموزش بالینی در دوره های کارآموزی و کارآموزی در عرصه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 3((ویژه نامه 10)), 30-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126262Vancouver : کپی

خدیوزاده طلعت، سالاری پروین. میزان رضایتمندی دانشجویان مامایی از ارایه راهنمای آموزش بالینی در دوره های کارآموزی و کارآموزی در عرصه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1382 [cited 2022January17];3((ویژه نامه 10)):30-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126262IEEE : کپی

خدیوزاده، ط.، سالاری، پ.، 1382. میزان رضایتمندی دانشجویان مامایی از ارایه راهنمای آموزش بالینی در دوره های کارآموزی و کارآموزی در عرصه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 3((ویژه نامه 10)), pp.30-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126262. 

 
بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی