نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ميزان استرس ادراک شده در دانشجويان رشته پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه روان پرستاری
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مطالعات زيادي بيانگر آن بوده است که دانشجويان رشته پرستاري سطح بالايي از استرس را در محيط هاي باليني تجربه مي کنند. به نظر مي رسد که آموزش مهارت هاي ارتباطي مي تواند توانمندي دانشجويان رشته پرستاري را براي مقابله با عوامل استرس زاي محيط هاي باليني افزايش دهد. بنابراين، مطالعه حاضر تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي را بر ميزان استرس ادراک شده در دانشجويان رشته پرستاري مورد بررسي قرار داد. مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع تجربي و جامعه پژوهش شامل دانشجويان پرستاري نيمسال اول سال تحصيلي 89-1388 در دانشکده پرستاري و مامايي مشهد بود. تعداد 26 نفر در گروه مداخله و 30 نفر در گروه کنترل انتخاب شد (با توان 0.84 و ضريب اطمينان 0.95). تخصيص دانشجويان به دو گروه به صورت تصادفي انجام گرفت. براي گروه مداخله کارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباطي به مدت 10 ساعت برگزار گرديد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه عوامل استرس زاي کارآموزي پژوهشگر ساخته (پايايي 0.834) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون هاي تي زوج، تي مستقل، مجذور کاي، کروسکال واليس و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين استرس ادراک شده قبل از آموزش در گروه مداخله 22.24±43.69 و گروه کنترل 14.36±47.03 بود که تفاوت آماري معناداري بين دو گروه وجود نداشت. اما اين ميزان بعد از آموزش، در گروه مداخله 19.66±28.00 و در گروه کنترل 16.64±43.47 بود که اين تفاوت از نظر آماري معنادار بود (p=0.002). نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهد که آموزش مهارت هاي ارتباطي در کاهش ميزان استرس ادراک شده در دانشجويان پرستاري تاثير دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزایی، ا.، و واقعی، س.، و کوشان، م. (1389). تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 17(2 (مسلسل 56)), 88-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125942Vancouver : کپی

میرزایی ام البنین، واقعی سعید، کوشان محسن. تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1389 [cited 2022August19];17(2 (مسلسل 56)):88-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125942IEEE : کپی

میرزایی، ا.، واقعی، س.، کوشان، م.، 1389. تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 17(2 (مسلسل 56)), pp.88-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125942. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 604 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی