نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر در ترخيص بيماران با رضايت شخصي در مركز آموزشي درماني شهيد رجايي قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 
مقدمه: از آنجا كه بيمارستان مسوول تامين سلامت بيماران مراجعه كننده به آن مي باشد و كيفيت خدمات بيمارستاني بر اساس نيازها و رضايت بيماران ارزيابي مي شود، ارزشيابي بر اساس نظر بيماران و رضايت آنها از خدمات ارايه شده به دليل رقابتهاي درماني بيمارستانها و پذيرش بيشتر بيمار در سالهاي اخير رونق بيشتري يافته است. مي توان گفت كه يكي از معضلاتي كه در پي نارضايتي بيماران ايجاد مي شود، ترخيص بيمار با رضايت شخصي است، كه در نهايت موجب ركود كارها و وضعيت نامناسب مالي مراكز شده و صدمات جبران ناپذيري به بيمارستانها وارد مي سازد.هدف: هدف اين مطالعه تعيين عوامل موثر در ترخيص بيماران با رضايت شخصي مي باشد.روش کار: پژوهش حاضر به روش مقطعي در پاييز سال 1388 به منظور بررسي علل ترخيص بيماران با رضايت شخصي در بيمارستان شهيد رجايي قزوين انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل همه بيماراني (330 نفر) بود كه در طول دوره پژوهش بيمارستان را با ميل شخصي ترك کردند. جمع آوري داده ها بر اساس چك ليست بوده و براي تحليل داده ها از نرم افزار آماري  SPSSو روش هاي آمار توصيفي استفاده گرديد.نتايج: از بين كليه بخشهاي بيمارستان، بخش تحت نظر با 59.3 درصد و بخش اورژانس با 23.3 درصد بيشترين آمار ترخيص با رضايت شخصي را داشته اند. 12 درصد از بيماران اظهار مي كردند كه بهبودي نسبي و كاملي در هنگام دادن رضايت براي ترخيص بدست آورده اند. زمان ترخيص اكثريت بيماران ترخيص شده با ميل شخصي (76%) عصر و شب بوده است و 38.6 درصد بيماران بيشترين نارسايي در رسيدگي به بيماران را مربوط به شيفت شب مي دانستند. مهمترين دليل ترخيص با رضايت شخصي بيماران به ترتيب اولويت، عبارتند از: نارضايتي از خدمات پزشكي 33 درصد، پيشنهاد پزشكان27.5  درصد و نارضايتي از امكانات و تجهيزات  12.7درصد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده، مي توان گفت كه ارتقا سطح كيفيت خدمات پزشکي و امکانات درماني مي تواند محيطي خوشايند را براي بيماران فراهم نموده و درنهايت باعث افزايش رضايت بيماران و درنتيجه کاهش ميزان ترخيص با ميل شخصي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وحدت، ش.، و حسام، س.، و مهرابیان، ف. (1389). عوامل موثر در ترخیص بیماران با رضایت شخصی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 20(64), 47-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125713Vancouver : کپی

وحدت شقایق، حسام سمیه، مهرابیان فردین. عوامل موثر در ترخیص بیماران با رضایت شخصی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1389 [cited 2022August14];20(64):47-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125713IEEE : کپی

وحدت، ش.، حسام، س.، مهرابیان، ف.، 1389. عوامل موثر در ترخیص بیماران با رضایت شخصی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 20(64), pp.47-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125713. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 633 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی