برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 91 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان تاثير آموزش آزمايشگاه شيمي به کمک نرم افزار آموزشي و روش سنتي در پيشرفت تحصيلي و نگرش دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، سنجش اثر بخشي آموزش آزمايشگاه شيمي سال دوم دبيرستان، به وسيله نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر دانش و نگرش دانش آموزان است. جامعه آماري، کليه دانش آموزان سال دوم دبيرستان شاخه نظري شامل رشته هاي تجربي و رياضي - فيزيک شهر ايلام، در سال تحصيلي 87-86 بوده است. با انجام پيش آزمون مشخص شد که بين دو گروه آزمايش و کنترل، در سطح دانش و نگرش تفاوت معني داري وجود ندارد. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه هاي محقق ساخته بوده که در دو سطح دانش و نگرش تهيه گرديده است. براي سنجش روايي آن ها، از نظرات اساتيد، کارشناسان ذيربط و جدول دو بعدي هدف – محتوا استفاده شده است. پايايي ابزار پيشرفت تحصيلي a=0.71 و براي نگرش a=0.88  بوده است. روش اجراي تحقيق، بدين ترتيب بود که گروه کنترل در آزمايشگاه مرسوم به کمک مواد شيميايي و ابزار آزمايشگاهي، به انجام آزمايش مي پرداختند و گروه آزمايش نيز همان آزمايش را به کمک نرم افزار آموزشي در سايت رايانه، انجام مي دادند. در پايان، با انجام پس آزمون و تحليل کوواريانس داده هاي حاصل، مشخص شد که: بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم دبيرستان در زمينه آزمايشگاه شيمي در دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معني داري وجود دارد و گروه کنترل از پيشرفت تحصيلي بيشتري برخوردار بوده اند. دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با دانش آموزان گروه کنترل، نگرش مثبتي نسبت به رايانه و آزمايشگاه شيمي دارند. در سه حوزه نگرش عاطفي، شناختي و رفتاري، نيز تفاوت بين دو گروه آزمايش و کنترل معني دار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرمی گزافی، ع.، و یونسی، ج.، و عزیزیان، ع. (1388). مقایسه میزان تاثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان. فناوری آموزش (فناوری و آموزش), 4(2), 91-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125678Vancouver : کپی

کرمی گزافی علیرضا، یونسی جلیل، عزیزیان علی. مقایسه میزان تاثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان. فناوری آموزش (فناوری و آموزش). 1388 [cited 2022January20];4(2):91-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125678IEEE : کپی

کرمی گزافی، ع.، یونسی، ج.، عزیزیان، ع.، 1388. مقایسه میزان تاثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان. فناوری آموزش (فناوری و آموزش), [online] 4(2), pp.91-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125678. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 430 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی