برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همراهي پلي مورفيسم ژن انتقال دهنده سروتونين و ديابت مليتوس نوع 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* فارس، شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات فناوری و تشخیص آزمایشگاهی
 
چکیده: 

مقدمه: سروتونين با چاقي و مقاومت به انسولين ارتباط دارد. انتقال دهنده سروتونين با انتقال سروتونين به سلول، شدت و مدت اثرات سروتونين را کنترل مي کند. در پروموتر ژن انتقال دهنده سروتونين، يک ناحيه پلي مورفيک وجود دارد که موجب ايجاد دو آلل S و L مي گردد. در يک مطالعه ارتباط اين پلي مورفيسم با ديابت نوع 2 نشان داده شده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي بيشتر ارتباط پلي مورفيسم L/S با ديابت نوع 2 و متغيرهاي بيوشيميايي سرم در جمعيت جنوب ايران مي باشد.
روش ها: مطالعه حاضر بر روي 90 بيمار ديابتي نوع 2 و 90 فرد سالم به عنوان گروه کنترل انجام گرفت. فراواني ژنوتيپ ها و آلل هاي
S و L در جمعيت مورد مطالعه به روش PCR مشخص گرديد. سپس ارتباط بين ژنوتيپ ها و متغيرهاي بيوشيميايي سرم شامل قند خون ناشتا، تري گليسريد، کلسترول و HbA1c بررسي گرديد.
يافته ها: تفاوت معني داري بين فراواني ژنوتيپ ها و فراواني آلل هاي
S و L در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 و افراد کنترل سالم مشاهده نگرديد. ميزان تري گليسريد سرم در افراد ديابتي با ژنوتيپ SS نسبت به ساير ژنوتيپ ها بيشتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که پلي مورفيسم پروموتر ژن انتقال دهنده سروتونين با ديابت نوع 2 همراهي ندارد. ولي آلل
S همراه با افزايش تري گليسريد سرم در افراد ديابتي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی