نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1389 , دوره  20 , شماره  80 ; از صفحه 26 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني افسردگي، اضطراب و ميزان رضايتمندي زناشويي و عوامل مرتبط با آنان در خانم هاي نابارور مراجعه کننده به مراکز نازايي شهر ساري در سال 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، بلوار امیرمازندرانی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: استرس ناشي از نازايي سبب اختلال در رضايتمندي زناشويي، کاهش اعتماد به نفس و کاهش دفعات روابط جنسي زوج ميشود. با توجه به مطالعات مختلف در مورد مسايل روحي رواني زوجهاي نازا اين مطالعه به منظور بررسي فراواني افسردگي، اضطراب و رضايتمندي زناشويي در 200 زن نابارور مراجعه کننده به مراکز نازايي شهر ساري در سال 1387 انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي 200 زن نازا از بين بيماران مراجعه کننده به مرکز نازايي بيمارستان امام خميني و مرکز نازايي حضرت مريم انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري اطلاعات، سه سري پرسشنامه شامل: پرسشنامه اضطراب Cattle، پرسشنامه افسردگي Beck  و پرسشنامه رضايتمندي زناشويي Enrich  مي باشد. پرسشنامه ها بعد از گرفتن رضايتنامه و ارایه توضيحات، توسط افراد مورد مطالعه تکميل شد. نتايج حاصله از اين پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي Chi-square و T-test تجزيه و تحليل شد.يافته ها: از 200 فرد مورد بررسي، 124 نفر (62 درصد) داراي درجات مختلفي از افسردگي بودند. از اين تعداد، 55 نفر (27.5 درصد) افسردگي خفيف، 51 نفر (25.5 درصد) افسردگي متوسط و 18 نفر (9 درصد) افسردگي شديد داشتند. همچنين از 200 نفر، 101 نفر (50.5 درصد) بدون اضطراب و 38 نفر (19 درصد) اضطراب خفيف و 35 نفر (17.5 درصد) اضطراب متوسط، 22 نفر (11 درصد) اضطراب شديد و 4 نفر (2 درصد) اضطراب خيلي شديد داشتند. افراد شرکتکننده در مطالعه 27 درصد عدم رضايت از زندگي زناشويي داشتند. بين ميزان رضايتمندي زناشويي و شدت افسردگي و اضطراب بيماران ارتباط معنيداري مشاهده شد. در افرادي که شدت افسردگي و اضطراب آنان کمتر بود ميزان رضايتمندي زناشويي بيشتر بود (P<0.05).استنتاج: بر اساس نتايج اين مطالعه به نظر ميرسد که حضور روان شناسان باليني و روانپزشکان در مراکز تشخيص و درمان نازايي ميتواند امري موثر و مفيد در کمک به افراد نابارور در سازگاري بهتر با استرس ناشي از نازايي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیوندی، س.، و حسینی، س.، و دانش پور، س.، و محمدپور، ر.، و غلامی، ن. (1389). بررسی فراوانی افسردگی, اضطراب و میزان رضایتمندی زناشویی و عوامل مرتبط با آنان در خانم های نابارور مراجعه کننده به مراکز نازایی شهر ساری در سال 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 20(80), 26-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125200Vancouver : کپی

پیوندی سپیده، حسینی سیدحمزه، دانش پور سیدمحمدمهدی، محمدپور رضاعلی، غلامی نازنین. بررسی فراوانی افسردگی, اضطراب و میزان رضایتمندی زناشویی و عوامل مرتبط با آنان در خانم های نابارور مراجعه کننده به مراکز نازایی شهر ساری در سال 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1389 [cited 2022August19];20(80):26-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125200IEEE : کپی

پیوندی، س.، حسینی، س.، دانش پور، س.، محمدپور، ر.، غلامی، ن.، 1389. بررسی فراوانی افسردگی, اضطراب و میزان رضایتمندی زناشویی و عوامل مرتبط با آنان در خانم های نابارور مراجعه کننده به مراکز نازایی شهر ساری در سال 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 20(80), pp.26-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125200. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 238 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی