نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 31 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير زمان تهيه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعيت علف هاي هرز و عملکرد چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير زمان تهيه بستربذر و تراکم بوته چغندرقند بر جمعيت علف هاي هرز و عملکرد کمي و کيفي چغندرقند در سال زراعي 88-1387 در مزرعه آموزشي - پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج انجام شد. در اين آزمايش تاثير دو عامل زمان تهيه بستر بذر (عامل S) و تراکم بوته چغندرقند (عامل D) به صورت کرت هاي خردشده نواري با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفت. سطوح عامل زمان تهيه بستربذر، شامل: (S1) کليه عمليات آماده سازي زمين و تهيه بستر بذر به طور کامل در پاييز سال 1387 و (S2) کليه عمليات خاک ورزي و تهيه بستربذر در بهار سال 1388 بود که در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. چهار سطح تراکم بوته چغندرقند، شامل 65، 73، 81 و 99 هزار بوته در هکتار و چهار بخش هر نوار کاشت به صورت مربع لاتين تصادفي شدند. هر کرت آزمايشي شامل شش رديف کاشت چغندرقند به فاصله 50 سانتيمتر از همديگر و به طول 10 متر بود و بذر چغندرقند رقم منوژرم «رسول» به طور همزمان براي هر دو تيمار زمان تهيه بستربذر (پاييز و بهار) با دست کاشته شد. نمونه برداري از علف هاي هرز بهاره به تفکيک گونه طي فصل رشد چغندرقند در شش متر مربع انجام و وزن تر و خشک آنها توزين شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر زمان تهيه بستربذر و تراکم بوته چغندرقند بر تراکم و وزن خشک علف هاي هرز و همچنين عملکرد کمي و کيفي چغندرقند معني دار شد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در تيمار تهيه بستربذر در بهار، 3-2 برابر بيشتر از زماني بود که بستر بذر در پاييز آماده شده بود. با افزايش تراکم بوته چغندرقند از حدود 65 به 100 هزار بوته در هکتار، تعداد و وزن خشک علف هاي هرز کاهش معني داري نشان داد. نتايج مقايسه ميانگين عملکرد کمي وکيفي چغندرقند در کشت همزمان چغندرقند در دو روش تهيه بستر بذر نشان داد که به علت کاهش علف هاي هرز در بستر آماده شده در پاييز، عملکرد ريشه با 48.18 تن در هکتار، عملکرد شکر با 8.3 تن در هکتار و عملکرد شکر سفيد با 6.7 تن درهکتار نسبت به روش تهيه بستربذر در بهار به ترتيب 21، 26، 24 درصد افزايش نشان داد. با افزايش تراکم بوته چغندرقند از حدود 65 به 100 هزار بوته در هکتار، عملکرد ريشه، عملکرد شکر و عملکرد شکر سفيد نيز افزايش يافت. به طور کلي، بر اساس نتايج اين پژوهش مشخص شد که آماده سازي بستربذر به طور کامل در پاييز و کشت چغندر قند در اولين فرصت ممکن با تراکم 100 هزار بوته در هکتار مي تواند يک روش تلفيقي موثر براي کاهش جمعيت علف هاي هرز و در نتيجه موجب افزايش عملکرد چغندرقند گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدادادی، م.، و کاشانی، ع.، و عبدالهیان نوقابی، م.، و وزان، س. (1388). تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف های هرز و عملکرد چغندرقند. دانش علف های هرز, 5(1), 31-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125068Vancouver : کپی

خدادادی مهدی، کاشانی علی، عبدالهیان نوقابی محمد، وزان سعید. تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف های هرز و عملکرد چغندرقند. دانش علف های هرز. 1388 [cited 2022May22];5(1):31-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125068IEEE : کپی

خدادادی، م.، کاشانی، ع.، عبدالهیان نوقابی، م.، وزان، س.، 1388. تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف های هرز و عملکرد چغندرقند. دانش علف های هرز, [online] 5(1), pp.31-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125068. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی