نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  3 ; از صفحه 209 تا صفحه 221 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان كربوهيدرات و عناصر معدني نهال هاي جوان چند رقم گلابي آسيايي (.Pyrus serotina Rehd) بر روي پايه هاي بذري گلابي اروپايي (.Pyrus communis L) دراقليم اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
در راستاي بررسي سازگاري ارقام گلابي آسيايي با شرايط آب و هوايي ايران كه توسط گروه علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس در دست انجام است پژوهش حاضر به منظور بررسي اوليه سازگاري 9 رقم گلابي آسيايي در دو منطقه اصفهان انجام شد. بدين منظور ارقام گلابي آسيايي (Pyrus serotina Rehd.) پيوند شده بر روي پايه هاي دانهالي گلابي اروپايي (Pyrus communis L.) در فصل رويشي 1387 در منطقه پير بكران اصفهان جهت اندازه گيري ميزان عناصر غذايي ازت، فسفر و پتاسيم و ميزان كربوهيدرات كل در 3 مرحله رشد رويشي بر روي برگ هاي برداشت شده مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين اين اندازه گيري ها در منطقه كبوترآباد اصفهان و بر روي ريشه و قسمت هاي هوايي (برگ و شاخه) و بصورت تخريبي بر روي نهال هاي پيوند شده و در طي فصل رشد رويشي در سال 1388 تكرار شد. نتايج نشان داد كه ارقام گلابي آسيايي از نظر صفات ياد شده به صورت معني داري تحت تاثير قرار گرفتند و در مقايسه با ارقام بومي اين منطقه يعني سبري (SB) و شاه ميوه (SH) در شرايط بسيار مناسب قرار دارد. نتايج تجزيه عناصر غذايي ازت، فسفر و پتاسيم برگ و نيز كربوهيدرات محلول برگ در هر دو سال و در هر سه مرحله نمونه گيري نشان از تفاوت معني دار در بين ارقام گلابي داد. در طول فصل ميزان ازت و فسفر برگ به طور معني داري كاهش يافت اما ميزان پتاسيم به طور معني داري افزايش داشت. كربوهيدرات محلول برگ نيز در هر سه مرحله نمونه گيري تفاوت معني داري نشان داد، به طوري كه مقدار كربوهيدرات برگ در سال اول به طور معني داري به تدريج از اوايل فصل تا اواسط فصل رو به افزايش گذاشته و از اين زمان تا اواخر فصل مقدار آن كاهش پيدا نمود. اگرچه ميزان كربوهيدرات برگ در سال دوم تا اواسط فصل رو به كاهش گذاشته و سپس مقدار آن اواخر فصل افزايش داشت. ريشه ها مهم ترين اندام ذخيره كننده كربوهيدرات بوده و مقدار كربوهيدرات محلول ساقه، ريشه و نيز فسفر و پتاسيم ريشه در طول فصل رشد شروع به كاهش كرد. مقدار درصد ازت و پتاسيم ساقه در طول فصل كاهش يافته و مقدار فسفر آن ابتدا كاهش و سپس افزايش پيدا كرد. مقدار ازت ريشه نيز در طول فصل افزايش پيدا كرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ظفری نیا، ح.، و ارزانی، ک.، و قاسمی، ا. (1389). بررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال های جوان چند رقم گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) بر روی پایه های بذری گلابی اروپایی (.Pyrus communis L) دراقلیم اصفهان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 41(3), 209-221. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124996Vancouver : کپی

ظفری نیا حمید، ارزانی کاظم، قاسمی ایوبعلی. بررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال های جوان چند رقم گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) بر روی پایه های بذری گلابی اروپایی (.Pyrus communis L) دراقلیم اصفهان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1389 [cited 2022May29];41(3):209-221. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124996IEEE : کپی

ظفری نیا، ح.، ارزانی، ک.، قاسمی، ا.، 1389. بررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال های جوان چند رقم گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) بر روی پایه های بذری گلابی اروپایی (.Pyrus communis L) دراقلیم اصفهان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 41(3), pp.209-221. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124996. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی