برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 40 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

ترجيح هاي متخصصين زنان - زايمان و ماماها درمورد زايمان خود و نوع زايمان پيشنهادي به زنان باردار و علل آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
 
چکیده: 

مقدمه: زايمان يک واقعه پراسترس مي باشدکه زنان باردار جهت سازگاري با آن نيازمند کمک افراد ديگر مي باشند. در بين ارايه دهندگان خدمات بهداشتي، عاملين زايمان (متخصصين زنان و زايمان و ماماها) نقش ويژه اي در اين زمينه بر عهده دارند و به نظر مي رسد که ترجيح ها اين گروه در رابطه با نوع زايمان خود بر امر مشاوره در دوران بارداري جهت انتخاب نوع زايمان زنان باردار تاثيرگذار باشد. هدف از اين مطالعه تعيين نوع زايمان ترجيحي عاملين زايمان براي خود و نوع زايمان پيشنهادي آنان به زنان باردار و همچنين ارتباط بين نوع زايمان ترجيحي خود با نوع زايمان پيشنهادي آنان به زنان باردار مي باشد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي – همبستگي مي باشد که در سال 1388 انجام شد. پس از تعيين روايي و پايايي ابزار، پرسشنامه اي که حاوي برخي مشخصات فردي – اجتماعي، تاريخچه بارداري و زايمان و سوالاتي در مورد اهداف پژوهش بود، دراختيار نمونه هاي مورد پژوهش قرار گرفت. در اين پژوهش، 153 نفر ماما و 90 نفر متخصص زنان و زايمان بنا به تمايل شخصي خود اقدام به تکميل پرسشنامه نمودند. داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، آزمون مجذور کاي و آزمون
t براي گروه هاي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: سزارين، زايمان ترجيحي
62.2 درصد متخصصين زنان و زايمان و 57.6 درصد ماماها با حاملگي اول براي خود و زايمان پيشنهادي 33.7 درصد متخصصين زنان و زايمان و 17.6 درصد ماماها به زنان باردار بدون انديکاسيون سزارين بود. همچنين ارتباط آماري معني داري بين نوع زايمان ترجيحي عاملين زايمان براي خود و نوع زايمان پيشنهادي آنان به زنان باردار مشاهده گرديد.
بحث و نتيجه گيري: نوع زايمان پيشنهادي به زنان باردار توسط عاملين زايمان تحت تاثير نوع زايمان ترجيحي براي خودشان مي باشد. داشتن ترجيح مثبت عاملين زايمان نسبت به سير زايمان طبيعي، مي تواند برعملکرد آنان در امر مشاوره به مادران باردار در رابطه با نوع زايمان و ميزان تلاش براي انجام زايمان طبيعي تاثيرگذار باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

بانی، س.، و سیدرسولی، ا.، و شمس قریشی، ط.، و قوجازاده، م.، و حسن پور، ش. (1389). ترجیح های متخصصین زنان - زایمان و ماماها درمورد زایمان خود و نوع زایمان پیشنهادی به زنان باردار و علل آن. مجله پرستاری و مامایی, 5(18), 40-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124547Vancouver : کپی

بانی سهیلا، سیدرسولی الهه، شمس قریشی طاهره، قوجازاده مرتضی، حسن پور شیرین. ترجیح های متخصصین زنان - زایمان و ماماها درمورد زایمان خود و نوع زایمان پیشنهادی به زنان باردار و علل آن. مجله پرستاری و مامایی. 1389 [cited 2021April23];5(18):40-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124547IEEE : کپی

بانی، س.، سیدرسولی، ا.، شمس قریشی، ط.، قوجازاده، م.، حسن پور، ش.، 1389. ترجیح های متخصصین زنان - زایمان و ماماها درمورد زایمان خود و نوع زایمان پیشنهادی به زنان باردار و علل آن. مجله پرستاری و مامایی, [online] 5(18), pp.40-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124547. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 395 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی