برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 69 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي به انجام رسيده است. به لحاظ روش شناسي، اين تحقيق با رويکرد اکتشافي بر پايه راهبرد پيمايش به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق را اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي دولتي ايران تشکيل داده اند (N=1190) و براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد گرديده است. ابزار اين تحقيق يک پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جهت تامين روايي پرسشنامه به نظرات گروهي از اعضاي هيات علمي و محققان مراجعه شده است و پايايي پرسشنامه بر اساس محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (0.95) مطلوب تشخيص داده شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از نرم افزار SPSS و تکنيک تحليل عاملي اکتشافي بهره گرفته شده است. تحليل عاملي انجام شده به استخراج پنج مولفه زيربنايي منجر گريده است که روي همرفته 74.4 درصد از واريانس کل را تبيين نموده اند. اين عوامل عبارتند از: (1) عامل روانشناختي (%18.48)، (2) عامل مديريتي (%17.72)، (3) عامل فرهنگي-اجتماعي (%14.19)، (4) عامل نهادي (%12.71) و (5) عامل نظام حمايتي(%11.26) .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، ف.، و حسینی، س.، و رضوانفر، ا.، و شریف زاده، ا.، و مریدالسادات، پ. (1388). واکاوی سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(4), 69-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124533Vancouver : کپی

صادقی فتح اله، حسینی سیدمحمود، رضوانفر احمد، شریف زاده ابوالقاسم، مریدالسادات پگاه. واکاوی سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021September27];40(4):69-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124533IEEE : کپی

صادقی، ف.، حسینی، س.، رضوانفر، ا.، شریف زاده، ا.، مریدالسادات، پ.، 1388. واکاوی سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(4), pp.69-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124533. 

 
بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی