برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

زمان تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به دهاني بيني در افراد سالم غير سيگاري و غير ورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: تحقيقات بسياري راجع به تبديل عادتي تنفس بيني به دهاني بيني در شرايط ورزش صورت گرفته ولي تاکنون مقايسه کمي بين زمان تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به دهاني بيني در شرايط ورزش بعمل نيامده است. تحقيق حاضر به منظور تعيين زمان تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به دهاني بيني در شرايط ورزش انجام گرفت.
روش بررسي: ده نفر داوطلب مذکر و ده نفر داوطلب مونث در فاصله سني
20±2 سال بطور تصادفي ساده انتخاب گرديدند. آزمايش در دو پروتکل ورزشي با بار کاري افزايش يابنده روي ارگومتر به اجرا درآمد. در پروتکل اول آزمايش تا زمان آغاز تنفس دهاني بصورت عادتي و در پروتکل دوم آزمايش با دهان بسته تا زمان آغاز تنفس دهاني بصورت اجباري انجام شد و زمان تبديل تنفس بيني به دهاني بيني و ميزان تهويه در هر دو پروتکل تعيين گرديدند.
يافته ها: زمان عادتي و اجباري آغاز تنفس دهاني بترتيب برابر 152.68±11.85 و 464.7±12.88 ثانيه در جنس مذکر و 157.75±19.64 و 271.43±12 ثانيه در جنس مونث بود. در پروتکل عادتي بين زمان تبديل و ميزان بار کاري و در پروتکل اجباري بين زمان تبديل با افزايش تهويه و همچنين ميزان بار کاري همبستگي معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج حاضر حاکي از طولانيتر بودن زمان شروع تنفس بيني دهاني در وضعيت اجباري در مقايسه با وضعيت عادتي در افراد مذکر بوده و زمان شروع عادتي در هر دو جنس کوتاهتر از زمان اجباري آن مي باشد. همچنين افراد مونث از شيب تهويه اي بالاتري در زمان تبديل برخوردارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی پور، م.، و آذرفرین، م.، و معصومی، ل.، و انصارین، خ.، و قدیری صوفی، ف.، و جلالی، ل.، و اصلان پور، ف. (1389). زمان تبدیل عادتی و اجباری تنفس بینی به دهانی بینی در افراد سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 32(4), 64-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124520Vancouver : کپی

علی پور محمدرضا، آذرفرین مریم، معصومی لطفعلی، انصارین خلیل، قدیری صوفی فرهاد، جلالی لادن، اصلان پور فرزانه. زمان تبدیل عادتی و اجباری تنفس بینی به دهانی بینی در افراد سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1389 [cited 2021July27];32(4):64-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124520IEEE : کپی

علی پور، م.، آذرفرین، م.، معصومی، ل.، انصارین، خ.، قدیری صوفی، ف.، جلالی، ل.، اصلان پور، ف.، 1389. زمان تبدیل عادتی و اجباری تنفس بینی به دهانی بینی در افراد سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 32(4), pp.64-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124520. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی