نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  3 ; از صفحه 101 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل تاثيرگذار بر رفتار کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوي در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاک زراعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رفتار کشاورزان چغندر کار در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاک زراعي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر اين رفتار بود. روش شناسي تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي بوده که با رويکرد پيمايش پرسشنامه اي به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق را کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوي تشکيل دادند که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد 375 نفر به عنوان نمونه آماري تعيين گرديدند. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و سازمان هاي اجرايي مربوطه به دست آمد. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرايب آلفاي کرونباخ براي قسمت هاي مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS بين 0.71 و 0.87 به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي مشخص شد رفتار کلي 21.8 درصد (82 نفر) از چغندرکاران مورد مطالعه در زمينه مديريت خاک زراعي در سطوح «بسيار ضعيف» و «ضعيف»، حدود 42.9 درصد (161 نفر) در سطح «متوسط» و حدود 35.2 درصد (132 نفر) در سطوح «خوب» و «بسيار خوب» قرار داشتند. نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها نشان داد بين ميانگين رفتار چغندرکاران در زمينه مديريت خاک زراعي در رابطه با بکارگيري روش آبياري تحت فشار، آزمايش خاک، مددکار ترويج، عضويت در تعاوني توليد روستايي و نحوه زراعت چغندرقند اختلاف معني دار وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان داد که متغيرهاي ميزان تحصيلات، عمل به رهنمودهاي ترويجي، منابع اطلاعاتي، عملکرد محصول چغندرقند، تماس هاي ترويجي، سن کشاورز، تجربه کشت چغندرقند و عيار چغندرقند در مجموع توانايي تبيين 44.2 درصد از تغييرات عملکرد رفتاري چغندرکاران را در زمينه مديريت خاک زراعي بر عهده داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهرودی، ع.، و چیذری، م.، و پزشکی راد، غ. (1388). عوامل تاثیرگذار بر رفتار کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوی در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(3), 101-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124494Vancouver : کپی

شاهرودی علی اصغر، چیذری محمد، پزشکی راد غلامرضا. عوامل تاثیرگذار بر رفتار کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوی در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2022June26];40(3):101-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124494IEEE : کپی

شاهرودی، ع.، چیذری، م.، پزشکی راد، غ.، 1388. عوامل تاثیرگذار بر رفتار کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوی در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(3), pp.101-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124494. 

 
بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی