نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 107 تا صفحه 123 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روابط ساده و چندگانه هوش هيجاني، خود کارآمدي و سرسختي روان شناختي با سبک مديريت تعارض سازش در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش بررسي روابط ساده و چندگانه هوش هيجاني، خود کارآمدي و سرسختي روان شناختي با سبک مديريت تعارض سازش بود. به منظور دستيابي به اين هدف از دانشجويان دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهرستان بهبهان 500 نفر به عنوان گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، براي پاسخ گويي به ابزارهاي پژوهش انتخاب شدند. در اين تحقيق از چهار پرسشنامه هوش هيجاني بار- آن، خود کارآمدي عمومي، سرسختي روان شناختي اهواز و ابزار سبک مديريت تعارض توماس- کيلمن به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز پژوهش، استفاده شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود مکرر و مرحله اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد که: الف) بين هوش هيجاني و سبک مديريت تعارض سازش رابطه معني داري وجود ندارد. ب) بين خود کارآمدي و سبک مديريت تعارض سازش رابطه منفي و معني دار وجود دارد. ج) بين سرسختي روان شناختي و سبک مديريت تعارض سازش رابطه منفي و معني دار وجود دارد. د) نتايج تحليل رگرسيون به روش ورود مکرر نشان داد که بين متغيرهاي پيش بين با متغير سبک مديريت تعارض سازش، همبستگي چندگانه وجود دارد. هم چنين نتايج تحليل رگرسيون به روش مرحله اي نشان داد که از ميان مجموع متغيرهاي پيش بين تنها متغيرهاي سرسختي روان شناختي و هوش هيجاني به ترتيب، قادر به پيش بيني سبک مديريت تعارض سازش هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسمعیل خانی، ف.، و احدی، ح.، و مظاهری، م.، و مهرابی زاده هنرمند، م.، و عسگری، پ. (1388). بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی, خود کارآمدی و سرسختی روان شناختی با سبک مدیریت تعارض سازش در دانشجویان. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی), 4(11), 107-123. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124236Vancouver : کپی

اسمعیل خانی فرشته، احدی حسن، مظاهری محمدمهدی، مهرابی زاده هنرمند مهناز، عسگری پرویز. بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی, خود کارآمدی و سرسختی روان شناختی با سبک مدیریت تعارض سازش در دانشجویان. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی). 1388 [cited 2022August14];4(11):107-123. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124236IEEE : کپی

اسمعیل خانی، ف.، احدی، ح.، مظاهری، م.، مهرابی زاده هنرمند، م.، عسگری، پ.، 1388. بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی, خود کارآمدی و سرسختی روان شناختی با سبک مدیریت تعارض سازش در دانشجویان. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی), [online] 4(11), pp.107-123. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124236. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 560 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی