برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1381 , دوره  25 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سرعت پيشروي تراكتور و وضعيت استقرار سر پوش بر عملكرد تيلردوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

استفاده مكرر از ادوات چرخ دار و سنگين در سطح مزرعه در درازمدت بر روي خاك هاي زراعي سبب تشكيل سخت لايه در عمق خاك مي شود. به همين جهت سعي بر اين است كه از ادواتي استفاده شود كه عمليات كشاورزي را با تردد كمتري انجام دهند. يكي از اين ادوات؛ تيلر دوار است كه جهت استفاده بهينه از اين دستگاه تاثير سه دامنه سرعت پيشروي (4، 6 و 9 كيلومتر در ساعت) و سه وضعيت استقرار سرپوش (بسته، نيمه باز و باز) بر لغزش چرخهاي محرك تراكتور، ميزان خرد شدن و برگردان شدن خاك، همواري سطح خاك و كارايي يكنواختي شخم در يك دستگاه تيلر دوار و در يك آزمايش فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامل تصادفي بررسي گرديد (ميانگين آزمايشات بر اساس آزمون دانكن مقايسه شده اند). بقيه عوامل موثر در آزمايش مثل رطوبت، تعداد تيغه ها و... ثابت در نظر گرفته شد (بافت خاك رسي وطوبت آن %16-14 بود). تاثير سرعت پيشروي و وضعيت هاي مختلف استقرار سرپوش بر ميزان خرد شدن و بر گردان شدن خاك بسيار معني دار بود و با افزايش سرعت و باز نمودن سرپوش هر دو پارامتر كاهش يافت. اثر دو متغير ياد شده در آزمايش فوق روي هموار بودن سطح خاك معني دار نبود ولي با افزايش سرعت و باز نمودن سرپوش همواري سطح خاك كاهش يافت. افزايش سرعت و بالا قرارگرفتن سرپوش باعث كاهش كارآيي يكنواختي شخم و افزايش منفي بودن لغزش گرديد. در نهايت با مقايسه ساير ادوات خاك ورزي اوليه و ثانويه با تيلر دوار مورد بحث اين نتيجه حاصل گرديد كه در صورت مناسب بودن شرايط، تيلر دوار جايگزين مناسبي براي ادوات خاك ورزي اوليه و ثانويه است و موجب تهيه بستر بذر مناسب جهت گياهان با ريشه هاي سطحي مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی