نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه مديران ارشد بيمارستان هاي خصوصي شهر تهران در مورد مشکلات بيمارستان هاي خصوصي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
 
چکیده: 
امروزه نقش بخش خصوصي در سازماندهي زيرساخت بهداشتي درماني كشور بسيار چشمگير و با اهميت تلقي مي شود و در حقيقت بخش خصوصي جزيي از سرمايه ملي كشور بوده و استفاده درست از امكانات و خدمات آن مي تواند تنگناهاي مربوط به سرمايه گذاري دولتي را تا حد قابل ملاحظه اي تعديل نمايد.در اين پژوهش سعي شده است عمده مشکلات بيمارستان هاي خصوصي در ارتباط با سازمان ها و نهادهاي مهمي که در فعاليت آنها تاثيرگذار هستند از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان نظام پزشکي، سازمان پزشکي قانوني، مرکز اورژانس و سازمان هاي بيمه، حول 8 محور (خدمات اورژانسي، ارزشيابي و اعتباربخشي بيمارستان ها، جذب و استخدام نيرو، رسيدگي به شکايات بيماران، توسعه فيزيکي بيمارستان، خريد تکنولوژي و تجهيزات، تعرفه هاي بيمارستاني و پرداخت هاي بيمه) مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي، تحليلي و کاربردي است که به روش مقطعي در20 بيمارستان خصوصي عمومي شهر تهران که به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند، انجام گرديده است. جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه ها توسط مديران ارشد بيمارستان هاي خصوصي يعني مديرعامل، مدير بيمارستان، مسئول فني و مترون تکميل شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها نرم افزار  SPSSنسخه 11.5 و آزمون هاي آماري کروسکال واليس و کاي دو مورد استفاده قرار گرفته است.يافته هاي پژوهش نشان داد که بيشتر مشکلات بيمارستان هاي خصوصي، مشکلات ساختاري هستند و ريشه در متمرکز، بروکراتيک، سلسله مراتبي و قدرت محور بودن نظام سلامت دارند. مديران ارشد بيمارستان هاي خصوصي در مورد اکثر مشکلات بررسي شده، ديدگاه همگون داشتند. سازمان هاي بيمه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت کار و امور اجتماعي، به ترتيب مهم ترين سازمان هايي بودند که بيمارستان هاي خصوصي با آنها دچار مشکل هستند. در مقابل، سازمان تامين اجتماعي و مرکز اورژانس دو سازماني بودند که هيچ يک از مشکلات مورد بررسي در ارتباط با آنها براي بيمارستان هاي خصوصي تاييد نگرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زریئی گاوگانی، ف.، و پوررضا، ا.، و حسینی، م.، و اکبری، ف. (1389). دیدگاه مدیران ارشد بیمارستان های خصوصی شهر تهران در مورد مشکلات بیمارستان های خصوصی. پایش, 10(1), 73-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124206Vancouver : کپی

زریئی گاوگانی فاطمه، پوررضا ابوالقاسم، حسینی مصطفی، اکبری فیض اله. دیدگاه مدیران ارشد بیمارستان های خصوصی شهر تهران در مورد مشکلات بیمارستان های خصوصی. پایش. 1389 [cited 2022May19];10(1):73-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124206IEEE : کپی

زریئی گاوگانی، ف.، پوررضا، ا.، حسینی، م.، اکبری، ف.، 1389. دیدگاه مدیران ارشد بیمارستان های خصوصی شهر تهران در مورد مشکلات بیمارستان های خصوصی. پایش, [online] 10(1), pp.73-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124206. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 413 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی