نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني انفاركتوس بطن راست و عوارض آن در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد در بيمارستان توحيد سنندج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه قلب و عروق بیمارستان توحید، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج
 
چکیده: 
مقدمه: اگرچه بيماران مبتلا به inferior MI پيش‌‌آگهي بهتري نسبت به ساير انواع MIاز جمله انفـاركتـوس قـدامـي دارنـد امـا همـراهـي با (RV infarction) Right ventricular infarction آن را مبدل به بيماري كشنده‌ و وخيمي ساخته است. بر اساس مراجع معتبر بيماريهاي قلب حدود 1/3 مـوارد inf MI  با انفاركتـوس بطــن راسـت همـراه است. در مطالعه اخيـر فـراوانـي نسبـي و عـوارض RV  infarction  را در بيماران مبتلا بهMI  بستري شده در بخش CCU بيمارستان توحيد سنندج در سال‌‌هاي 78 و 79 بررسي نموديم.مواد و روشها: اين مطالعه به صورت توصيفي انجام شد و جمع‌‌آوري داده‌‌ها از طريق مراجعه به پرونده بيماران صورت گرفت. حجم نمونه‌ 179 نفر بود كه كل موارد MI در طول سال 78 و 5 ماه نخست سال 79 در بيمارستان توحيد را تشكيل مي‌‌داد. نتايج: اين مطالعه نشان داد كه از مجموع 179 نفر بيمار مبتلا به MI بستري شده در بخش CCU، 134 نفر(74.8 درصد) مرد و 45 نفر (25.2 درصد) زن بودند. اكثريت آنها  105نفر (58.6 درصد) در محدوده سني 75-55 سال قرار داشتـنـد.inferior MI 77  نفر(43 درصد) از كل موارد MI را تشكيل مي‌‌داد، كـه از ميـان كـل بيمـاران مبتـلا بـهinferior MI 30 نفـر(38.96 درصـد) دچـار RV infarction نيز بودند. شيوع عوارض مهمي نظير Cardiogenic Shock  و Sinus bradycardia در گـروه مبتـلا به RV infarction به ترتيب 18 نفر(61.2 درصد) و 23 نفر (76.6 درصد) بود كه در مقايسه با شيوع 11 مورد (7.4 درصد) و 2 مـورد (1.35 درصـد) در سايــر انــواع MI بسيار قـابـل تـوجه بـود.  14مورد (48.4 درصد) از موارد RV infarction دچار ايست قلبي - تنفسي شده بودند كه در  4مورد (13.3 درصد(CPR  موفقيت‌‌آميز بوده است. از كل بيماران مبتلا به MIبستري در CCU در طول مدت مطالعه،17 مورد مرگ رخ داد كه 13 مورد (76.4 درصد) از موارد مرگ و مير در گروه مورد مطالعه بود. نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه درصد زيادي از بيماران مبتلا به انفاركتوس تحتاني دچار انفاركتوس بطن راست هستند كه با عوارض زيادي از جمله شوك كارديوژنيك نيز همراه ميباشد. بنابراين لازم است تشخيص انفاركتوس بطن راست همواره مورد توجه باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هادی ‌‌زاده، ن.، و امینی، و. (1379). فراوانی انفارکتوس بطن راست و عوارض آن در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان توحید سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, 5(2 (مسلسل 18)), 32-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=12403Vancouver : کپی

هادی ‌‌زاده نوشین، امینی وحید. فراوانی انفارکتوس بطن راست و عوارض آن در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان توحید سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 1379 [cited 2022August19];5(2 (مسلسل 18)):32-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=12403IEEE : کپی

هادی ‌‌زاده، ن.، امینی، و.، 1379. فراوانی انفارکتوس بطن راست و عوارض آن در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان توحید سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, [online] 5(2 (مسلسل 18)), pp.32-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=12403. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1763 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی