برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير پودر برگ چريش (Azadirachta indica Adr. Juss) و پودر برگ و مغذ دانه اکاليپتوس (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در کنترل لمبه گندم و شپشه آرد (.Trogoderma granaium and Tribolium sp)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا، خمین، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک)
 
چکیده: 

گندم و جو ازجمله محصولات انباري استراتژيک محسوب شده که فعاليت لمبه گندم و شپشه هاي آرد باعث بروز خسارتهاي اقتصادي فراوان به غلات انباري مي شوند. پيدايش مقاومت به بعضي از سموم، بخصوص مالاتيون و فستوکسين، در بين آفات انباري، استفاده از مبارزه غيرشيميايي مانند روشهاي کنترل طبيعي، فيزيولوژيکي، بيولوژيکي و ميکروبي عليه آفات انباري توجه بيشتر محققان را جلب کرده است. ازجمله اين ترکيبها به فرآورده هاي حاصل از درختان اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و چريش (Azadirachta indica Adr. Juss.) مي توان اشاره کرد. در اين طرح تحقيقاتي دو ساله، خصوصيات حشره کشي و دورکنندگي ترکيبهاي موجود در پودر برگ چريش و پودر برگ و مغز دانه اکاليپتوس، روي آفات انباري گندم و جو غالب در منطقه سيستان (لمبه گندم Trogoderma granarium و شپشه آرد (Tribolium sp. مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي خاصيت حشره کشي هر يک از اين مواد که در 8 تيمار شامل هفت غلظت مختلف از هر ماده گياهي (که با استفاده از روش لگاريتمي بين دو غلظت حداقل و حداکثر بدست آمده اند) و يک تيمار شاهد با 4 تکرار براي هر يک از آفات انباري انجام شد، نشان داد که LC50 (غلظت لازم براي کشتن 50 درصد لاروها) در پودر برگ چريش براي لمبه گندم 5.4 و براي شپشه آرد 5.33 گرم در يکصد گرم ماده غذايي است. اين در حالي است که ميزان LC50 در پودر بذر اکاليپتوس براي لمبه گندم 5.98 و براي شپشه آرد 5.63 گرم و در پودر برگ اکاليپتوس براي لمبه گندم 6.86 و براي شپشه آرد 6.35 گرم در يکصد گرم ماده غذايي بود. بنابراين پودر برگ چريش با ميزان LC50 کمتر، داراي خاصيت حشره کشي بيشتري نسبت به پودر بذر و برگ اکاليپتوس، عليه هر دو گونه آفت انباري مي باشد. همچنين نتيجه حاصل از بررسي خاصيت دورکنندگي اين مواد که در 4 تيمار (شامل سه نوع ماده گياهي و يک شاهد) با 4 تکرار براي هر کدام از آفات انباري اجرا شد، نشان داد که ميزان دورکنندگي پودر برگ چريش براي لمبه گندم 80% و براي شپشه آرد 86.7% مي باشد، در حالي که ميزان دورکنندگي پودر بذر اکاليپتوس براي لمبه گندم 67% و براي شپشه آرد 75% است. همچنين ميزان دورکنندگي پودر برگ اکاليپتوس براي لمبه گندم 50% و براي شپشه آرد 65% مي باشد. بنابراين پودر برگ چريش با ميزان درصد دورکنندگي بيشتر نسبت به پودر بذر و برگ اکاليپتوس براي هر دو گونه آفت انباري تاثير بيشتري از خود نشان داده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مدرس نجف آبادی، س. (1388). ارزیابی تاثیر پودر برگ چریش (Azadirachta indica Adr. Juss) و پودر برگ و مغذ دانه اکالیپتوس (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در کنترل لمبه گندم و شپشه آرد (.Trogoderma granaium and Tribolium sp). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 25(4 (پیاپی 46)), 513-527. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123534Vancouver : کپی

مدرس نجف آبادی سیدسعید. ارزیابی تاثیر پودر برگ چریش (Azadirachta indica Adr. Juss) و پودر برگ و مغذ دانه اکالیپتوس (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در کنترل لمبه گندم و شپشه آرد (.Trogoderma granaium and Tribolium sp). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1388 [cited 2021October18];25(4 (پیاپی 46)):513-527. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123534IEEE : کپی

مدرس نجف آبادی، س.، 1388. ارزیابی تاثیر پودر برگ چریش (Azadirachta indica Adr. Juss) و پودر برگ و مغذ دانه اکالیپتوس (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در کنترل لمبه گندم و شپشه آرد (.Trogoderma granaium and Tribolium sp). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 25(4 (پیاپی 46)), pp.513-527. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123534. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 303 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی