نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  53 , شماره  4 ; از صفحه 199 تا صفحه 205 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي مولكولي فسفوليپاز B3 به عنوان عامل موثر در بيماري زايي آسپرژيلوس فوميگاتوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
 
چکیده: 
مقدمه: فسفوليپدها يکي از ترکيبات اصلي غشا سيتوپلاسمي سلول هاي يوکاريوتي مي باشند. فسفوليپازها نيز آنزيم هايي هستند که در همه سلول هاي يوکاريوت وجود دارند و با توجه به وجود فسفوليپدها در غشا سيتوپلاسمي يوکاريوت ها روشن است که قدرت تخريب غشا سيتوپلاسمي به وسيله اين آنزيم ها مي تواند نقش مهمي در بيماري زايي ميکروارگانيسم ها داشته باشد. با توجه به موضوعات فوق، در اين تحقيق کلونينگ و تعيين توالي ژن فسفوليپاز B3 در آسپرژيلوس فوميگاتوس انجام پذيرفت.روش کار: اين مطالعه توصيفي در مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 1387- 1389 انجام شده است. DNA ژنومي قارچ هاي آسپرژيلوس فوميگاتوس، آ. نيجر، كانديدا آلبيكانس، اورئوبازيديوم پولولنس و فوزاريوم ونوناتوم استخراج و متعاقب تكثير قطعه مورد نظر با PCR، محصول PCR به حامل pGEMT-Easy vector پيوند زده شد و به سلول ميزبان (E.coli Top 10 F') ترانسفورم گرديد.نتايج: مقايسه همساني توالي نوکئوتيدي و اسيد امينه اي سكوانس نوكلئوتيدي ژن  plb3به دست آمده به طول bp 2028، همساني بسيار بالايي با توالي نوكلئوتيدهاي ژن هاي مشابه در ساير قارچ ها نشان مي دهد.نتيجه گيري: آناليز درخت فيلوژنيک ژن  plb3نشان مي دهد که اين ژن با گروه بزرگي از ژن هاي مشابه در ساير ميکروارگانيسم ها ارتباط دارد و مقايسه همساني توالي اين ژن با ژن مشابه در قارچ هاي ديگر، نشان دهنده همساني زياد توالي اين ژن با ژن هاي PLB در ساير قارچ ها است. مطالعات مربوط به تعيين توالي ژن هايي كه عملکرد آنها در بيماريزايي ميكروارگانيسم ها موثر مي باشند، عمدتا به منظور استنباط اطلاعات براي ارايه شيوه مصونيت بخشي، تهيه واكسن، طراحي دارو، تهيه بلوكر براي خود ژن و يا محصول ژن و استفاده از آن ها به عنوان معرف آزمايشگاهي وجود عفونت انحام مي گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، ع.، و رابسون، ج.، و دنینگ، د.، و زارعی محمودآبادی، ع.، و جعفری ندوشن، ع. (1389). شناسایی مولکولی فسفولیپاز B3 به عنوان عامل موثر در بیماری زایی آسپرژیلوس فومیگاتوس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 53(4), 199-205. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123527Vancouver : کپی

کاظمی عبدالحسن، رابسون جفری، دنینگ دیوید، زارعی محمودآبادی علی، جعفری ندوشن عباسعلی. شناسایی مولکولی فسفولیپاز B3 به عنوان عامل موثر در بیماری زایی آسپرژیلوس فومیگاتوس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1389 [cited 2022August09];53(4):199-205. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123527IEEE : کپی

کاظمی، ع.، رابسون، ج.، دنینگ، د.، زارعی محمودآبادی، ع.، جعفری ندوشن، ع.، 1389. شناسایی مولکولی فسفولیپاز B3 به عنوان عامل موثر در بیماری زایی آسپرژیلوس فومیگاتوس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 53(4), pp.199-205. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123527. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی