برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تماشاي فيلم کارتوني بر تغييرات کورتيزول بزاق کودکان حين انجام درمانهاي دندانپزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی دندان پزشکی کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندان پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: کورتيزول مهمترين گليکوکورتيکوئيدي است که در شرايط استرس افزايش مي يابد. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير تماشاي فيلم کارتوني بر تغييرات کورتيزول بزاق کودکان 5 تا 9 ساله حين انجام درمان هاي دندانپزشکي در يک کلينيک دندانپزشکي در تهران مي باشد.
مواد و روش ها: تحقيق به روش matched cross over single blind clinical trial بر روي 15 کودک 5 تا 9 ساله انجام شد. درمان هاي مورد نظر توسط دو دندانپزشک به صورت split mouth انجام شد. نمونه هايي انتخاب شدند که نياز به دو درمان مشابه غير اورژانس در دو طرف فک داشتند. براي شروع درمان نمونه ها به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول: در اولين جلسه درماني تزريق بي حسي و عمل دندانپزشکي بدون مداخله فيلم و در جلسه دوم با استفاده از فيلم انجام شد. گروه دوم: در اولين جلسه درماني تزريق بي حسي و کار دندانپزشکي با مداخله فيلم و در جلسه دوم بدون استفاده از فيلم انجام شد. جمع آ وري بزاق در سه مرحله قبل از شروع کار، پس از تزريق و بعد از پايان کار گرفته شد و نمونه ها براي اندازه گيري ميزان کورتيزول بزاق با روش ECLIA به آزمايشگاه ارسال شدند. ميزان تغييرات کورتيزول در داخل گروهها توسط آزمون WILCOXON و بين گروهها با آزمون MANU WITHENY اندازه گيري شد.
يافته ها: تغييرات ميزان کورتيزول در جلسه بدون فيلم در مرحله بعد از تزريق 6.05±3.3 و در مرحله بعد از کار 2.7±1.6 و در جلسه با فيلم در مرحله بعد از تزريق 9.5±2.5 و در مرحله بعد از کار 6.2±0.5 بود. که مقايسه اين دو از نظر آماري معني دار نبود. همچنين جنس، سن، بعد خانوار، رتبه تولد و نوع درمان نقشي در کاهش ميزان کورتيزول بزاق نداشتند (به ترتیب p<0.8 و p<0.7).
نتيجه گيري: نمايش فيلم کارتوني حين انجام درمان هاي دندانپزشکي باعث کاهش ميزان کورتيزول بزاق نمي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سیداخوان، پ.، و رضوان بهبهانی، م.، و اشراف اسلامی، م. (1388). بررسی تاثیر تماشای فیلم کارتونی بر تغییرات کورتیزول بزاق کودکان حین انجام درمانهای دندانپزشکی. تحقیق در علوم دندانپزشکی, 6(4 (پیاپی 22)), 52-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123296Vancouver : کپی

سیداخوان پریسا، رضوان بهبهانی مهرنوش، اشراف اسلامی مینا. بررسی تاثیر تماشای فیلم کارتونی بر تغییرات کورتیزول بزاق کودکان حین انجام درمانهای دندانپزشکی. تحقیق در علوم دندانپزشکی. 1388 [cited 2021April12];6(4 (پیاپی 22)):52-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123296IEEE : کپی

سیداخوان، پ.، رضوان بهبهانی، م.، اشراف اسلامی، م.، 1388. بررسی تاثیر تماشای فیلم کارتونی بر تغییرات کورتیزول بزاق کودکان حین انجام درمانهای دندانپزشکی. تحقیق در علوم دندانپزشکی, [online] 6(4 (پیاپی 22)), pp.52-57. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123296>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی