نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 183 تا صفحه 204 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين نرم هاي استاندارد دريس (DRIS) براي چغندرقند پایيزه در استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج
 
چکیده: 
روش تجزيه گياه به طور موفقيت آميزي براي ارزيابي تغذيه آن، توصيه کودي و افزايش کارايي کودها در زراعت چغندرقند استفاده مي شود. روش تلفيقي تشخيص و توصيه (DRIS) سيستم جامع تفسير نتايج تجزيه گياه است و تا حدود زيادي نارسايي هاي روش حد بحراني و دامنه کفايت را مرتفع ساخته است. مصرف بيش از حد کودها باعث افزايش عملکردريشه مي شود ولي کيفيت محصول را کاهش مي دهد. لذا ضروري است کودهاي شيميايي به صورت بهينه در زراعت چغندرقند استفاده شود. در تحقيق حاضر از 383 مزرعه پراکنده در استان خوزستان طي مدت سه سال نمونه برداري گياه انجام و بانک اطلاعاتي حاوي 5500 داده شامل ترکيبات شيميايي گياه، عملکرد ريشه و قند ايجاد گرديد. بر اساس روش دريس مزارع به  ترتيب بر مبناي 53 و 6.3 تن در هکتار عملکرد ريشه و قند به دو جامعه عملکرد کم و زياد تقسيم شد. سپس کليه فرم هاي بيان متشکل از نسبت و حاصلضرب دو عنصري غلظت عناصر در دو جامعه مذکور تعيين گرديد. واريانس کليه فرم هاي بيان در دو جامعه برآورد شد و متعاقب آن نسبت واريانس فرم هاي بيان جامعه عملکرد کم به زياد تعيين گرديد (SB/SA). در نهايت دو سري 55 تايي فرم بيان براي عملکرد ريشه و قند به عنوان مناسب ترين نرم هاي استاندارد دريس گزينش شد. ميانگين غلظت عناصر غذايي پرنياز و کم نياز در گياه چغندرقند به عنوان ارقام مرجع براي عناصر NO3-N، N، P، K و S، 0.891، 3.980، 0.270، 3.156 و 0.52 درصد در ماده خشک و براي عناصر Mn، Zn، Fe، Cu و B 109، 34، 361، 5/16 و 40 ميلي گرم بر کيلوگرم به دست آمد. هم چنين شاخص دريس براي عناصر غذاييNO3-N ، N، P، K، Mn، Zn، Fe، Cu، B و S محاسبه گرديد. به منظور صحت، دقت و ارزشمندي نرم ها و شاخص ها نتايج دو سري آزمايش کودي مورد آزمون قرار گرفت نتايج آزمون ها نشان داد نرم ها و شاخص ها داراي دقت کافي براي ارزيابي و تشخيص اختلالات تغذيه اي چغندرقند هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دریاشناس، ع.، و رضایی، ح. (1389). تعیین نرم های استاندارد دریس (DRIS) برای چغندرقند پاییزه در استان خوزستان. مجله چغندرقند, 26(2), 183-204. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123080Vancouver : کپی

دریاشناس عبدالمحمد، رضایی حامد. تعیین نرم های استاندارد دریس (DRIS) برای چغندرقند پاییزه در استان خوزستان. مجله چغندرقند. 1389 [cited 2022August20];26(2):183-204. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123080IEEE : کپی

دریاشناس، ع.، رضایی، ح.، 1389. تعیین نرم های استاندارد دریس (DRIS) برای چغندرقند پاییزه در استان خوزستان. مجله چغندرقند, [online] 26(2), pp.183-204. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123080. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی