نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 169 تا صفحه 182 .
 
عنوان مقاله: 

نقش کم آبياري کنترل شده بر کميت و کيفيت چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
 
چکیده: 
در اين پ‍‍ژوهش اثرات تيمارهاي مختلف کم آبياري بر چغندرقند در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال هاي 1383 و 1384 در دو منطقه بردسير در استان کرمان و کرج در استان البرز بررسي شدند. مقدار آب موردنياز گياه در مقاطع دو روزه محاسبه و اين مقدار در سه مرحله از رشد (توسعه، ميان فصل و رسيدن) در دورهاي متفاوت (دو روز، سه روز، چهار روز و پنج روز) به گياه داده شد. سيستم آبياري مورد استفاده آبياري قطره اي - نواري (Tape) بود. پس از برداشت، صفات مهم مربوط به کميت و کيفيت چغندرقند تعيين و تجزيه مرکب براي دو منطقه و دو سال انجام شد. به منظور تعيين رابطه حجم آب مصرفي به عنوان متغير مستقل و صفات مورد نظر به عنوان متغير وابسته، ضرايب همبستگي تعيين و تجزيه رگرسيون انجام شد. اثر تيمارها بر کليه صفات به جز پتاسيم، سديم و نيترو‍‍‍‍ژن مضره معني دار شد (P<0.05). تيمارهاي T9 (تنش آبي متوسط در مراحل توسعه و رسيدن تکنولوژيکي) و T10 (تنش آبي متوسط و شديد در مرحله رسيدن تکنولوژيکي)، از نظر عملکرد ريشه و شکر، کارآيي مصرف آب آبياري بر اساس عملکردريشه و شکر، عيارقند و شاخص کيفي صنعتي برتر بوده و قابل توصيه مي باشند. آب مصرفي در تيمارهاي فوق به ترتيب در بردسير 6840 و 6944 و در کرج 7758 و 7849 مترمکعب در هکتار بود که حدود 77 درصد آب مصرف شده در تيمار T1 (شاهد) است. تيمارهاي ياد شده در تجزيه مرکب مناطق نيز برتر بودند. نتايج نشان دادند که تنش در مرحله ميان فصل نسبت به مراحل ديگر نقش بيشتري در کاهش عملکرد ريشه داشته است. هم چنين، تيمارهايي که در مراحل مختلف رشد محدوديت آبي نداشته و يا کم تر داشته اند (T1، T2 و T3)، داراي کمترين کارآيي مصرف آب آبياري بوده و کمتر قابل توصيه اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرزام نیا، م.، و زارعی، ق.، و فتح اله طالقانی، د.، و درویشی زیدآبادی، د. (1389). نقش کم آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند. مجله چغندرقند, 26(2), 169-182. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123079Vancouver : کپی

فرزام نیا مسعود، زارعی قاسم، فتح اله طالقانی داریوش، درویشی زیدآبادی داوود. نقش کم آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند. مجله چغندرقند. 1389 [cited 2022August07];26(2):169-182. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123079IEEE : کپی

فرزام نیا، م.، زارعی، ق.، فتح اله طالقانی، د.، درویشی زیدآبادی، د.، 1389. نقش کم آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند. مجله چغندرقند, [online] 26(2), pp.169-182. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123079. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی