نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 10 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ارزش تشخيصي سونوگرافي رنگي داپلر شريان هاي داخل کليوي و ميکروآلبومينوري در تشخيص نفروپاتي ديابتي در بيماران ديابت نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، بیمارستان افضلی پور، بخش رادیولوژی
 
چکیده: 
مقدمه: ديابت شايع ترين علت نارسايي کليه در سراسر جهان است. مهمترين مکانيسم ايجاد نارسايي کليه در ديابت نوع دو آسيب اندوتليوم در عروق کوچک داخل کليوي ناشي از آترواسکلروز و ايسکمي است. ارزش سونوگرافي داپلر به ويژه از نظر شاخص هاي مقاومت و نبض پذيري در بررسي عروق کوچک اعضاي مختلف از جمله کليه نشان داده شده است. هدف اين مطالعه تعيين دقت شاخص هاي مقاومت و نبض پذيري داپلر براي تشخيص زودرس درگيري کليوي در بيماران ديابتي بود.روش: ابتدا 60 بيمار ديابتي نوع دو انتخاب شده و بر اساس نتايج آزمايش ميکروآلبومينوري به دو دسته با و بدون ميکروآلبومينوري تقسيم شدند. سپس شاخص هاي مذکور براي هر دو گروه اندازه گيري شد و با استفاده از تست هاي آماري Independent t-test، آزمون فيشر و همبستگي پيرسون و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 15 تحليل داده ها انجام گرديد.يافته ها: ارتباط معني داري بين شاخص مقاومت و مثبت بودن ميکروآلبومينوري به دست آمد (P=0.013). هم چنين %60 از افراد گروه بدون ميکروآلبومينوري داراي شاخص RI بيشتر از 0.7 بودند که نشان دهنده ارزش اين شاخص در تشخيص زودرس تر درگيري کليوي در بيماران ديابتي نوع دو مي باشد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده توصيه به انجام مطالعاتي در آينده براي سنجيدن ارزش استفاده از شاخص RI به عنوان تست غربال گري احتمالي براي تشخيص زودرس درگيري کليوي در بيماران ديابتي نوع دو منطقي به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انحصاری، ا.، و یوسف زاده، غ.، و هاشمی پطرودی، س. (1389). مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی رنگی داپلر شریان های داخل کلیوی و میکروآلبومینوری در تشخیص نفروپاتی دیابتی در بیماران دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 18(1), 10-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122922Vancouver : کپی

انحصاری احمد، یوسف زاده غلامرضا، هاشمی پطرودی سیدمحمدجواد. مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی رنگی داپلر شریان های داخل کلیوی و میکروآلبومینوری در تشخیص نفروپاتی دیابتی در بیماران دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1389 [cited 2022June25];18(1):10-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122922IEEE : کپی

انحصاری، ا.، یوسف زاده، غ.، هاشمی پطرودی، س.، 1389. مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی رنگی داپلر شریان های داخل کلیوی و میکروآلبومینوری در تشخیص نفروپاتی دیابتی در بیماران دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 18(1), pp.10-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122922. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 299 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی