برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 25 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
چکیده: 

هدف: هدف از مطالعه حاضر، تعيين فراواني آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي بود.
روش بررسي: مطالعه حاضر، از نوع توصيفي گذشته نگر بود که در آن اطلاعات دموگرافيک، آزمايشگاهي و اکوکارديوگرافي 154 پرونده پزشکي متعلق به سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي (1382 تا 1387) مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه هموگلوبين کمتر از 13 گرم در دسي ليتر در مردان و کمتر از 12 گرم در دسي ليتر در زنان آنمي تعريف شد. از توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار و آزمون تي براي گروه هاي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ميزان شيوع آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي
(%42.9) بود. تفاوت آماري معني داري بين سطح هموگلوبين خون در بيماران مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي داراي نارسايي مزن راه هاي هوايي (P=0.001) وجود داشت و سطح هموگلوبين خون با سن (P=0.014) و کسر جهشي بطن چپ (P=0.022) ارتباط معني داري داشت.
نتيجه گيري: آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي شايع بوده و آنمي ممکن است با سن، کسر جهشي بطن چپ و بيماريهاي مزمن انسدادي ريه ارتباط داشته باشد. تحقيق بيشتر در جهت شناسايي مکانيسم هاي آنمي مورد نياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ضیغمی محمدی، ش.، و اصغرزاده حقیقی، س.، و فلاح، ن. (1389). فراوانی آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی. سالمند, 5(16), 25-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122881Vancouver : کپی

ضیغمی محمدی شراره، اصغرزاده حقیقی سولماز، فلاح ندا. فراوانی آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی. سالمند. 1389 [cited 2021August01];5(16):25-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122881IEEE : کپی

ضیغمی محمدی، ش.، اصغرزاده حقیقی، س.، فلاح، ن.، 1389. فراوانی آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی. سالمند, [online] 5(16), pp.25-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122881. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی