نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  14 , شماره  4 ; از صفحه 281 تا صفحه 289 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي بافت شناختي اثرات ضدالتهابي ابوخلسا بر التيام زخم هاي جراحي پوستي در رت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تلاش براي يافتن روشها و داروهاي موثر در بهبود التيام زخم همواره يکي از موضوعات مورد توجه در پزشکي بوده است. ابوخلسا از ديرباز به عنوان يک گياه دارويي موثر در التيام زخم در طب سنتي کاربرد داشته اما اثرات التيامي آن مورد بررسي بافت شناختي قرار نگرفته است. هدف اين مطالعه بررسي اثرات ضدالتهابي اين داروي گياهي بر التيام زخم هاي پوستي در رت مي باشد.روش کار: در اين مطالعه تجربي، تعداد 96 رت نراسپراگ ـ دالي به صورت تصادفي به سه گروه (دارو، دارونما و شاهد) تقسيم شدند. هر يک ازاين گروه ها نيز بر اساس فواصل زماني معين به چهار زيرگروه تقسيم و در هر زيرگروه هشت حيوان قرارگرفت. حيوانات با تزريق داخل صفاقي کتامين هيدروکلرايد و زايلزين بيهوش و برشي برروي سمت راست پوست ناحيه پشت هر حيوان ايجاد شد. در گروه دارو از پماد تهيه شده از ريشه گياه ابوخلسا و در گروه دارونما، وازلين دوبار در روز تا هنگام کشتن حيوان برروي برش ها ماليده شد. بر روي برش هاي گروه شاهد ماده اي ماليده نشد. سپس حيوانات در دوره هاي زمااني معين توسط تزريق داخل قلبي کتامين هيدروکلرايد کشته و نمونه هاي بافتي اخذ و درداخل محلول فرمالين 10 درصد قرار داده شد. از نمونه ها برش هاي 5 ميکرومتري تهيه و با روش هماتوکسيلين وائوزين رنگ آميزي شدند. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون Kruskal-Wallis در سطح خطاي 0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.نتايج: داده ها، تفاوت آماري معني داري را دروسعت التهاب (روز هفتم)، شدت التهاب (روزهاي پنجم و هفتم) در بين رت هاي سه گروه دارو، دارونما و شاهد نشان داد.(P < 0.05) نتيجه گيري: نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد که گياه ابوخلسا اثرات ضدالتهابي داشته و مي تواند از طريق کاهش وسعت و شدت التهاب به التيام زخخم کمک نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صداقت، ر.، و قوسیان مقدم، م.، و ناصری، م.، و دواتی، ع. (1389). ارزیابی بافت شناختی اثرات ضدالتهابی ابوخلسا بر التیام زخم های جراحی پوستی در رت. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 14(4), 281-289. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122816Vancouver : کپی

صداقت رضا، قوسیان مقدم محمدحسن، ناصری محسن، دواتی علی. ارزیابی بافت شناختی اثرات ضدالتهابی ابوخلسا بر التیام زخم های جراحی پوستی در رت. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1389 [cited 2022July01];14(4):281-289. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122816IEEE : کپی

صداقت، ر.، قوسیان مقدم، م.، ناصری، م.، دواتی، ع.، 1389. ارزیابی بافت شناختی اثرات ضدالتهابی ابوخلسا بر التیام زخم های جراحی پوستی در رت. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 14(4), pp.281-289. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122816. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی