برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل باكتريال مننژيت كودكان و تعيين نتايج آنتي بيوگرام در شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: مننژيت باكتريال هنوز به عنوان يكي از خطرناكترين بيماريهاي عفوني شناخته شده است كه در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع، با عوارض و تلفات زيادي همراه خواهد بود. هدف از اين مطالعه، بررسي شايعترين عوامل باكتريايي مننژيت كودكان زير ده سال و تعيين مقاومت دارويي باكتريهاي جداشده در مراجعين به بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان بود.
مواد و روشها: در طي دو سال (از خرداد ماه سال 77 لغايت ارديبهشت سال 79) تعداد 582 كودك مشكوك به مننژيت از نظر كشت مايع نخاع، توزيع سني، جنسي، فصلي و نتايج آنتي بيوگرام مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات ضروري بيماران در پرسشنامه تنظيمي درج و سپس توسط نرم افزار آماري Epi-6 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. گونه هاي ميكروبي با روشهاي بيوشيميايي و سرولوژيك شناسايي شدند. براي آزمايش آنتي بيوگرام نيز از روش ديسك ديفيوژن كربي - بائر استفاده شد.
يافته ها:
از مجمع 582 كودك زير ده سال مشكوك به مننژيت تنها 46 كودك (7.9%) داراي كشت مثبت باكتريايي بودند كه از اين تعداد 58.9% باكتريهاي گرم مثبت و 41.1% باكتريهاي گرم منفي جداشد. شايع ترين باكتريهاي جداشده عبارت بودند از: استرپتوكوك پنومونيه 23.9%، استافيلوكوك اورئوس 13.1% ، اشريشياكلي 10.9%، نايسريا مننژيتيديس و پسودوموناس آئروژينوزا هر كدام 6.5% . بيشترين ميزان بروز عفونت (28.3%) در كودكان با گروه سني 2-0 ساله (28.3%)، جنس مذكر (54.4%) و در فصل پاييز (43.7%) بود. در مورد نتايج آنتي بيوگرام از هشت آنتي بيوتيك تست شد. موثرترين آنتي بيوتيك براي هر دو گروه باكتري گرم مثبت و منفي جدا شده از بيماران، سفتي زوكسيم، كانامايسين و جنتامايسين بود؛ امانسبت به آموكسي سيلين، آمپي سيلين و كلرامفنيكل مقاومت نسبتا بالايي وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه، مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه باكتريهاي گرم مثبت بويژه استرپتوكوك پنومونيه و استافيلوكوك اورئوس از عوامل اصلي ايجاد كننده مننژيت باكتريال كودكان منطقه مورد بررسي بشمار ميآيند. اكثر گونه ها نسبت به آنتي بيوتيك هاي رايج مانند آموكسي سيلين، آمپي سيلين و كلرامفنيكل مقاومت نسبتا بالايي داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی