برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر ميزان مختلف و روش مصرف کود نيتروژن بر صفات مورفولوژيکي و عملکرد کمي گياه دارويي بادرنجبويه Melissa officinalis L. تحت شرايط مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير رورش مصرف کود نيتروژن بر صفات مورفولوژيکي و عملکرد کمي گياه دارويي بادرنجبويه، آزمايشي در سال 1383 تحت شرايط مزرعه اي اجرا شد. اين آزمايش با دو سطح 4.5 و 6 درصد کود نيتروژن خالص (از منبع اوره) و محلول پاشي بر اندام هوايي گياه، دو سطح 60 و 90 کيلوگرم در هکتار از کود نيتروژن از طريق خاک و تيمار شاهد (تيمارها در سه تقسيط از مراحل رشد اعمال شدند) اجرا گرديد. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار اجرا شد. در پايان دوره رشد رويشي و آغاز گل دهي ميانگين برخي صفات چون ارتفاع بوته، تعدد پنجه در بوته، طول برگ، عرض برگ، قطر ساقه اصلي، مساحت کانوپي هر بوته، تعداد ساقه هاي جانبي، طول ميان گره، طول ريشه، وزن ريشه، نسبت اندام هوايي به زيرزميني و عملکرد ماده خشک اندازه گيري شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که اثرات سطوح مختلف کود بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، قطر ساقه، مساحت سايه انداز گياهي، طول ريشه، وزن ريشه، نسبت اندام هوايي به زيرزميني و عملکرد ماده خشک در سطح 1 درصد و عرض برگ در سطح 5 درصد معني دار بود. بيش ترين ميزان صفاتي چون ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، مساحت سايه انداز گياه، طول ريشه و وزن ريشه مربوط به تيمار 90 کيلوگرم کود نيتروژن (استفاده از طريق خاک) بود. هم چنين بيش ترين ميزان عملکرد بيولوژيکي مربوط به تيمار 60 کيلوگرم کود نيتروژن (استفاده از طريق خاک) بود. تيمار 6 درصد محلول پاشي بر روي شاخ و برگ گياه داراي بيشترين ميزان نسبت به اندام هوايي به اندام زيرزميني بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 225
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی