نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير درمان نگهدارنده با متادون بر کيفيت زندگي معتادين به مواد مخدر افيوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: درمان نگهدارنده با متادون (MMT) موثرترين روش دارو درماني براي اعتياد به مواد مخدر مي باشد. که يک فرم از روش درماني جايگزين کردن داروي متادون بجاي مواد شبه ترياک است که مصرف ترياک يا مواد مشابه ترياک را محدود و يا قطع مي کند و به بيماران اجازه مي دهد تا وضعيت سلامتي و توانمندي اجتماعي خود را افزايش دهند. هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير MMT بر کيفيت زندگي معتادين به مواد مخدر افيوني بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر بخشي از يک مطالعه کارآزمايي باليني بزرگ تر مي باشد که از ابتداي اسفند ماه سال 1388 بر روي افراد معتاد به مواد مخدر افيوني مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهر اصفهان در حال انجام است و به نظر مي رسد اولين مطالعه در خصوص بررسي کيفيت زندگي در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون در کشور باشد. از ميان نمونه هاي حایز شرايط ورود به مطالعه اصلي-که به صورت خوشه اي از 16 مرکز تحت پوشش بهزيستي و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انتخاب شده بودند. تعداد 120 نفر به صورت تصادفي ساده مورد بررسي قرار گرفتند. پرسش نامه 26 سوالي کيفيت زندگي WHOQOL-BREF در ابتداي ورود به مطالعه، قبل از آغاز درمان نگهدارنده و در پايان ماه اول درمان براي شرکت کنندگان توسط کارشناسان توجيه شده تکميل گرديد.يافته ها: ميانگين سني افراد مورد بررسي 9.4±34.9 بود. جوان ترين فرد 19 سال و مسن ترين فرد 73 سال سن داشتند. 7 نفر (5.8 درصد) از بيماران را زنان تشکيل دادند. ميانگين نمره کيفيت زندگي قبل از شروع مطالعه {30-99} 13.8±66.9 بود که پس از شروع درمان نگهدارنده با متادون در پايان ماه اول به {43-111} 13.7±78.1 رسيد. نتايج آزمون ويلکاکسون نشان مي دهد اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار مي باشد(P<0.0001) . لازم به ذکر است در پايان ماه اول از 120 بيمار تعداد 32 نفر برنامه درماني را ترک کرده و ميزان بقا يک ماهه بر ترک در اين بيماران 73.3 درصد به دست آمد. نتيجه گيري: تحليل قسمتي از نتايج فاز اول اين مطالعه نشان مي دهد که درمان نگهدارنده با متادون مي تواند نقش موثري در بهبود کيفيت زندگي در افراد بيمار داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سهرابی، آ.، و اکبری، م.، و حشمتی، ب.، و رستمی، ا.، و صادق پور، ث. (1389). تاثیر درمان نگهدارنده با متادون بر کیفیت زندگی معتادین به مواد مخدر افیونی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی, 5(ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران), 203-203. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122137Vancouver : کپی

سهرابی آیت اله، اکبری مجتبی، حشمتی بهرام، رستمی افسانه، صادق پور ثمانه. تاثیر درمان نگهدارنده با متادون بر کیفیت زندگی معتادین به مواد مخدر افیونی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی. 1389 [cited 2022May25];5(ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران):203-203. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122137IEEE : کپی

سهرابی، آ.، اکبری، م.، حشمتی، ب.، رستمی، ا.، صادق پور، ث.، 1389. تاثیر درمان نگهدارنده با متادون بر کیفیت زندگی معتادین به مواد مخدر افیونی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی, [online] 5(ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران), pp.203-203. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122137. 

 
بازدید یکساله 491 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی