برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نگرش دانشجويان مقطع کارشناسي در مورد امتحان جامع مامايي در دانشکده پرستاري مامايي مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خیابان دانشگاه، چهارراه دکترا، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امتحان جامع مهم ترين آزمون دانشجويان مامايي بوده و مي تواند توانايي هاي حرفه اي آنان را ارزيابي نمايد از آنجايي که اين امتحان از دغدغه هاي عمده دانشجويان در طي دوران تحصيلي شان مي باشد، مطالعه اي به منظور تعيين نگرش دانشجويان مقطع کارشناسي در مورد امتحان جامع مامايي در دانشکده پرستاري مامايي مشهد در سال 1387 انجام شد.
روش ها: در اين پژوهش توصيفي 33 نفر از دانشجويان کارشناسي مامايي که در شهريور ماه 87 امتحان پايان دوره خود را گذرانده بودند، به روش نمونه گيري در يک مقطع زماني مورد بررسي قرار گرفتند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت داده هاي به دست آمده با کمک نرم افزار آماري
SPSS و آمار توصيفي، همبستگي پيرسون، آزمون t و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نگرش دانشجويان در مورد امتحان جامع با ميانگين و انحراف معيار
80.15±10.12 در سطح مطلوب برآورد گرديد، که در اين رابطه نقش ميزان رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي با ميانگين 84.66±18.68 در بالاترين سطح و ميزان برخورداري از زمان مناسب جهت اداره مراجع 71.02±21.69 در پايين ترين سطح بود. ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانشجويان به امتحان جامع در محيط زايشگاه 82.2±10.51، در درمانگاه زنان 81.38±11.78، درمانگاه مراقبت هاي قبل از تولد 80.82±13.91 و در بهداشت مادر و کودک 75.54±16.92 از کل نمره 100 بود. همچنين بين آگاهي دانشجويان از مفاد و فرم هاي ارزشيابي مربوط به امتحان جامع با نگرش آنها نسبت به امتحان در اکثر موضوعات ارتباط معنادار آماري وجود داشت.
نتيجه گيري: نگرش دانشجويان مامايي نسبت به امتحان جامع در سطح مطلوب بود. لازم است علاوه بر تداوم و ارتقا برنامه هاي موجود، در جهت بهبود شرايط امتحان و آماده سازي دانشجويان جهت امتحان جامع از طريق آشنايي آنها با فرآيند ارزشيابي، اقدامات لازم انجام گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فرخی، ف.، و گلمکانی، ن.، و تفضلی، م. (1389). نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مورد امتحان جامع مامایی در دانشکده پرستاری مامایی مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10(4 (پیاپی 28)), 410-417. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121604Vancouver : کپی

فرخی فریده، گلمکانی ناهید، تفضلی مهین. نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مورد امتحان جامع مامایی در دانشکده پرستاری مامایی مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1389 [cited 2021April11];10(4 (پیاپی 28)):410-417. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121604IEEE : کپی

فرخی، ف.، گلمکانی، ن.، تفضلی، م.، 1389. نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی در مورد امتحان جامع مامایی در دانشکده پرستاری مامایی مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 10(4 (پیاپی 28)), pp.410-417. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121604>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی