نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نسبت به آموزش الکترونيکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خیابان ابن سینا، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: آموزش الکترونيکي به عنوان پيشرفته ترين روش آموزشي در دنياي امروز مطرح است. با توجه به آغاز استفاده از اين روش هاي مدرن آموزشي در دانشگاه هاي جهان و ايران، نيازبه اطلاع از دانش و نگرش دانشجويان به عنوان مهم ترين عناصر سيستم آموزشي، ضروري مي نمايد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نسبت به آموزش الکترونيکي طراحي گرديد.روش ها: پژوهش توصيفي مقطعي حاضر برروي 380 نفر از دانشجويان ترم 2 و بالاتر دانشگاه علوم پزشکي مشهد درسال 1388 که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند، انجام گرفت. دانش و اطلاعات فن آوري دانشجويان با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته معتبر و پايا سنجيده شد. از مقياس نگرش آموزش الکترونيکي ميشرا (Mishra) براي سنجش نگرش استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (آزمون هاي من ويتني، کراسکال واليس، آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون) و توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت.نتايج: ميانگين نمره نگرش 37.21±7.17 و ميانگين نمره دانش 10.63±3.94 بود. بين نگرش با جنس، مقطع و رشته تحصيلي دانشجويان ارتباط آماري معنا داري وجودداشت. همچنين ارتباط معناداري بين دانش و مقطع تحصيلي و مدت استفاده از کامپيوتر و اينترنت وجود داشت.نتيجه گيري: با توجه به سطح دانش پايين و نگرش نسبتا مثبت دانشجويان نسبت به آموزش الکترونيکي، طراحي برنامه هاي آموزشي نظير کارگاه ها به منظور ارتقا آگاهي و توانايي استفاده از آموزش الکترونيکي، به عنوان يک ابزار آموزشي اثربخش، پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لطیف نژادرودسری، ر.، و جعفری، ح.، و حسینی، ب.، و اسفلانی، ا. (1389). بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش الکترونیکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10(4 (پیاپی 28)), 364-373. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121602Vancouver : کپی

لطیف نژادرودسری رباب، جعفری حمیده، حسینی بی بی لیلا، اسفلانی اکرم. بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش الکترونیکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1389 [cited 2022May23];10(4 (پیاپی 28)):364-373. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121602IEEE : کپی

لطیف نژادرودسری، ر.، جعفری، ح.، حسینی، ب.، اسفلانی، ا.، 1389. بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش الکترونیکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 10(4 (پیاپی 28)), pp.364-373. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121602. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 225 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی