نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از اساسي ترين فرايندهاي هرنظام آموزشي، نظام يادگيري و مطالعه است. از عوامل مهم درتعيين رفتارهاي يادگيري، آگاهي و درک فراشناختي است. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه آگاهي فراشناختي دانشجويان از راهبردهاي مطالعه با وضعيت تحصيلي آنان انجام شد.روش ها: طي يک مطالعه توصيفي همبستگي، از ميان همه دانشجويان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-88 تعداد 191 نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن MARSI (Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory) در بين آنان توزيع و جمع آوري داده شد. وضعيت تحصيلي هر دانشجو اساس نمره معدل کل دانشجو تا زمان انجام تحقيق تعيين شد. داده ها از طريق نرم افزار spss و با استفاده از آزمون هاي همبستگي پيرسون، t مستقل و آناليز واريانس تحليل شد.نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي فراشناختي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  66.62±14.8بود. همچنين ميانگين نمره آگاهي فراشناختي ارتباط معناداري با نمره وضعيت تحصيلي دانشجويان داشت و گروه داراي معدل تحصيلي17 به بالا به طور معناداري از آگاهي فراشناختي بالاتري برخوردار بودند. نمره آگاهي فراشناختي با متغيرهاي سن، جنس و محل سکونت ارتباط معناداري نداشت اما با متغير مقطع تحصيلي ارتباط داشت، به طوري که دانشجويان مقطع کارشناسي از نمره فراشناختي بيشتري نسبت به دانشجويان مقطع دکتري برخوردار بودند.نتيجه گيري: آگاهي و دانش فراشناخت مي تواند يادگيري و مطالعه فراگيرنده را در دروس مختلف اثربخش وکارآمدتر سازد. با توجه به اينکه دانش و آگاهي فراشناختي هم در محيط خانواده و هم در مراکز آموزشي (در همه سطوح) قابل آموختن و فراگيري هستند نهادهاي آموزشي و فرهنگي کشور بايد برنامه ريزي دقيق و منسجمي در اين راستا داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوادی، م.، و کیوان آرا، م.، و یعقوبی، م.، و حسن زاده، ا.، و عبادی، ز. (1389). رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10(3 (پیاپی 27)), 246-254. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121550Vancouver : کپی

جوادی مرضیه، کیوان آرا محمود، یعقوبی مریم، حسن زاده اکبر، عبادی زهرا. رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1389 [cited 2022July01];10(3 (پیاپی 27)):246-254. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121550IEEE : کپی

جوادی، م.، کیوان آرا، م.، یعقوبی، م.، حسن زاده، ا.، عبادی، ز.، 1389. رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 10(3 (پیاپی 27)), pp.246-254. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121550. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 359 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی