برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر آدنوزين 5- تري فسفات بر چرخه سلولي در مرحله S سلول هاي KG1 لوسمي ميلوئيد حاد انساني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آدنوزين -5’ تري فسفات (ATP) نه تنها به عنوان منبع رايج انرژي در تمامي سلول ها به شمار مي رود؛ بلکه در تحريک مسيرهاي پيام رساني داخل سلولي نيز که منجر به آپوپتوز و يا تمايز مي شود، نقش دارد. همچنين تاکنون گزارش هاي متعددي درباره اثرات ضد سرطاني اين ترکيب بر رده هاي سلولي سرطان هاي مختلف و چندين مکانيسم در مورد نحوه عملکرد آن ارايه شده است که به نظر مي رسد مکانيسم اثر آن تا حدود زيادي بستگي به نوع سلول هدف دارد. در مطالعه حاضر اثرات ATP و مکانيسم عمل آن بر رده سلولي KG1 به عنوان مدلي براي لوسمي ميلوئيد حاد (AML) بررسي گرديد.
روش بررسي: رده سلولي
KG1 انساني پس از کشت، تحت تاثير ATP در غلظت هاي (50-1000mm) و فاصله هاي زماني مختلف (72-24 ساعت) قرار گرفت. اثرات ATP بر رشد سلول هاي KG1 با استفاده از آزمون MTT ارزيابي شد. براي بررسي آپوپتوز از روش هاي فلوسايتومتري و ميکروسکوپ فلوروسنت استفاده شد. محتواي DNA و چرخه سلولي با دستگاه فلوسايتومتر ارزيابي گرديد. جهت مطالعه مکانيسم اثر ATP، اثرات ATPgS (آگونيست غيرقابل تجزيه ATP) و نوکلئوتيدهاي حاصل از تجزيه ATP (آدنوزين،ADP  و AMP) بر روي سلول هاي KG1 بررسي شد. تجزيه و تحليل آماري سطح آماري معني دار در نظر داده ها با استفاده از آزمون تي تست صورت گرفت و P<0.05 گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه،
ATP  در فواصل زماني 72-24 ساعت و در غلظت هاي بين  100-1000mm سبب مهار رشد سلولي و توقف چرخه سلولي در مرحله (P<0.05) S به همراه وقوع آپوپتوز شد. به علاوه، نتايج نشان داد که اين اثرات ATP بر سلول هاي KG1، از طريق گيرنده P2X7 مي باشد.
نتيجه گيري: از آنجايي که روش هاي درماني کنوني
AML که بيشتر آنها مبتني بر شيمي درماني است، تاکنون چندان موثر واقع نشده اند و همراه اثرات جانبي از جمله مقاومت دارويي مي باشند، بر اساس نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر ATP مي تواند به عنوان ترکيبي موثر به تنهايي و يا در ترکيب با داروهاي ديگر در درمان اين لوسمي مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، س.، و احمدی، ا.، و یزدان پرست، ر. (1390). اثر آدنوزین 5- تری فسفات بر چرخه سلولی در مرحله S سلول های KG1 لوسمی میلوئید حاد انسانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 5(1 (پی در پی 17)), 45-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121438Vancouver : کپی

موسوی سیدمحمدامین، احمدی امیرحسین، یزدان پرست راضیه. اثر آدنوزین 5- تری فسفات بر چرخه سلولی در مرحله S سلول های KG1 لوسمی میلوئید حاد انسانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1390 [cited 2021November27];5(1 (پی در پی 17)):45-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121438IEEE : کپی

موسوی، س.، احمدی، ا.، یزدان پرست، ر.، 1390. اثر آدنوزین 5- تری فسفات بر چرخه سلولی در مرحله S سلول های KG1 لوسمی میلوئید حاد انسانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 5(1 (پی در پی 17)), pp.45-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121438. 

 
بازدید یکساله 268 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی