برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  10 , شماره  1 (مسلسل 70) ; از صفحه 81 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره گياه رازيانه بر ديسمنوره اوليه در دانشجويان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديسمنوره يکي از بيماري هاي شايع زنان و از علل اصلي مراجعه به کلينيک هاي زنان است و درمان اصلي آن استفاده از داروهاي ضد التهابي غير استروييدي مي باشد. بعلت عوارض شناخته شده داروهاي شيميايي و سابقه مصرف رازيانه در طب سنتي بعنوان يک گياه آرام بخش و ضد اسپاسم، هدف اين مطالعه تعيين تاثير رازيانه بر ديسمنوره اوليه بود.
روش بررسي: در اين کار آزمايي باليني يک سوکور تعداد 60 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با ديسمنوره اوليه، بطور تصادفي در دو گروه دريافت کننده رازيانه و دارو نما قرار گرفتند. جهت گرد آوري اطلاعات از فرم ثبت اطلاعات و ابزار سنجش شدت درد استفاده گرديد. در پايان سيکل اول و دوم پس از درمان، شدت درد در دو گروه تعيين و با شرايط قبل از مداخله مقايسه شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آزمون هاي تي، مجذورکاي و آزمون زوجي من ويتني استفاده و ميزان P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين شدت ديسمنوره در مدت دو سيکل قبل از تجويز داروها در دو گروه مشابه بود، اما در پايان سيکل اول پس از مداخله اين ميانگين در گروه دريافت کننده رازيانه 10.67±6.07 و در گروه دارونما 16.11±6.35 و در پايان سيکل دوم 9.29±6.18 در مقابل  15.94±7.43بود (P<0.05) و تفاوت معني دار بود.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد عصاره رازيانه مي تواند باعث کاهش شدت ديسمنوره شود. انجام پژوهشي با طول مدت و تعداد نمونه بيشتر پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

دل آرام، م.، و فروزنده، ن. (1390). تاثیر عصاره گیاه رازیانه بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, 10(1 (مسلسل 70)), 81-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121345Vancouver : کپی

دل آرام معصومه، فروزنده نسرین. تاثیر عصاره گیاه رازیانه بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی پزشکی جندی شاپور. 1390 [cited 2021April13];10(1 (مسلسل 70)):81-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121345IEEE : کپی

دل آرام، م.، فروزنده، ن.، 1390. تاثیر عصاره گیاه رازیانه بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, [online] 10(1 (مسلسل 70)), pp.81-88. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121345>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی