برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  27-1 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي مورفولوژيکي و بيوشيميایي ميوه تعدادي از ارقام انار در شرايط آب و هوایي ساوه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
 
چکیده: 

به منظور بررسي برخي از صفات مورفولوژيکي و بيوشيميايي ميوه، يازده رقم تجاري انار با استفاده از 26 صفت کمي و کيفي ميوه مورد ارزيابي قرار گرفتند. کليه صفات مورد بررسي به غير از درصد پوست و درصد دانه، اختلاف معني داري در بين ارقام داشتند که نشان دهنده تنوع در هر صفت است. بيشترين ظرفيت آنتي اکسيداني مربوط به ارقام ملس شيرين، يوسف خاني و شيشه کپ بود. نتايج تجزيه همبستگي ساده صفات، وجود همبستگي مثبت و منفي معني داري را بين برخي از صفات مهم نشان داد. ميزان فنل کل با ظرفيت آنتي اکسيداني رابطه مثبت قوي و معني داري را در سطح 1 درصد نشان داد، اما مقدارآنتوسيانين با ظرفيت آنتي اکسيداني همبستگي نداشت. بر اساس تجزيه کلاستر ارقام به پنج گروه اصلي تقسيم شدند. گروه ها در صفات وزن دانه و ميوه،TSS  و TA  تفاوت معني دار داشتند و فنل کل نيز در تشکيل کلاسترها موثر بود. بر اساس تجزيه عامل ها صفات موثر در شش گروه عاملي قرار گرفتند که مجموعا 93.9 درصد واريانس کل را توجيه کردند. صفات مربوط به وزن ميوه، دانه و پوست و حجم آب ميوه در 100 دانه از اجزاي تشکيل دهنده عامل اول (PC1) بودند و صفات مربوط بهpH ، EC، TA، ظرفيت آنتي اکسيداني و فنل کل در عامل دوم (PC2) قرار گرفتند. با استفاده از سه عامل اصلي، موقعيت ارقام در تجزيه تري پلات نشان داد که ارقام شيرين شهوار، نادري و بيني کج سبزوار از نظر عامل اول و ارقام شيشه کپ، ملس يزد و ملس ترش از نظر عامل دوم قوي بودند. به طور کلي با توجه به صفات اثر گذار اصلي ارقام ملس اصفهان، ملس شيرين، نادري و شيرين شهوار در يک گروه، ارقام شيشه کپ، ملس ترش، ملس يزد، يوسف خاني، اشکذر و بيني کج در گروه ديگر و رقم پوست سياه ساوه در گروه مجزايي قرار گرفتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

تاتاری، م.، و فتوحی قزوینی، ر.، و قاسم نژاد، م.، و موسوی، س.، و طباطبایی، س. (1390). ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه تعدادی از ارقام انار در شرایط آب و هوایی ساوه. مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر), 27-1(1), 69-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121327Vancouver : کپی

تاتاری مریم، فتوحی قزوینی رضا، قاسم نژاد محمود، موسوی سیداصغر، طباطبایی سیدضیاالدین. ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه تعدادی از ارقام انار در شرایط آب و هوایی ساوه. مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر). 1390 [cited 2021April16];27-1(1):69-87. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121327IEEE : کپی

تاتاری، م.، فتوحی قزوینی، ر.، قاسم نژاد، م.، موسوی، س.، طباطبایی، س.، 1390. ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه تعدادی از ارقام انار در شرایط آب و هوایی ساوه. مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 27-1(1), pp.69-87. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121327>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 283 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی