برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

برآورد ظرفيت هوازي (VO2-max) و مطالعه اثر عوامل موثر بر آن در کارگران مرد کارخانه هاي صنعتي شهرستان سپيدان-استان فارس در سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اندازه گيري بيشترين ظرفيت هوازي (VO2-max) در ايجاد تناسب فيزيولوژيک بين کارگر و کار اهميت دارد. اين مطالعه با هدف برآورد ظرفيت هوازي و تعيين عوامل دموگرافيک موثر بر آن در کارگران انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، 184 نفر از کارگران مرد بخش صنعت شهرستان سپيدان- استان فارس که به روش تصادفي ساده انتخاب شدند شرکت نمودند. از پرسشنامه متشکل از دو بخش به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شد. بخش اول مربوط به ويژگي هاي دموگرافيک بود که به روش مصاحبه تکميل مي شد. در بخش دوم پرسشنامه پارامترهاي قد، وزن،
BMI و تعداد ضربان قلب درج مي گرديد. اندازه گيري VO2-max با روش Tuxworth & Shahnavaz انجام گرفت. بررسي ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيک با VO2-max با روش تحليل رگرسيون و مقايسه ميانگين VO2-max در گروه هاي دوتايي با آزمون t-test صورت گرفت.
يافته ها: ظرفيت هوازي در کارگران
2.66±0.35 ليتر در دقيقه برآورد شد. نتايج نشان داد که ظرفيت هوازي با سن کارگران داراي ارتباط معني دار نمي باشد، اما بين ظرفيت هوازي و وزن، قد و BMI ارتباط معني داري مشاهده شد. همچنين آزمون هاي آماري نشان داد که بين VO2-max و سيگار کشيدن ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.05). ميانگين ظرفيت هوازي در افراد ورزشکار بيش از ميانگين آن در افراد غير ورزشکار بدست آمد (P=0.019). نوبت کاري، رضايت شغلي و احساس خستگي ارتباطي با ظرفيت هوازي در جامعه مورد مطالعه نداشتند.
نتيجه گيري: وزن، قد،
BMI، ورزش کردن و سيگار کشيدن از عوامل موثر بر ظرفيت هوازي کارگران مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چوبینه، ع.، و برزیده، م.، و غلامی، ط.، و امیری، ر.، و طباطبایی، س.، و الماسی حشیانی، ا. (1390). برآورد ظرفیت هوازی (VO2-max) و مطالعه اثر عوامل موثر بر آن در کارگران مرد کارخانه های صنعتی شهرستان سپیدان-استان فارس در سال 1388. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, 10(1 (مسلسل 70)), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121325Vancouver : کپی

چوبینه علیرضا، برزیده مصطفی، غلامی طاهره، امیری رضا، طباطبایی سیدحمیدرضا، الماسی حشیانی امیر. برآورد ظرفیت هوازی (VO2-max) و مطالعه اثر عوامل موثر بر آن در کارگران مرد کارخانه های صنعتی شهرستان سپیدان-استان فارس در سال 1388. مجله علمی پزشکی جندی شاپور. 1390 [cited 2021October18];10(1 (مسلسل 70)):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121325IEEE : کپی

چوبینه، ع.، برزیده، م.، غلامی، ط.، امیری، ر.، طباطبایی، س.، الماسی حشیانی، ا.، 1390. برآورد ظرفیت هوازی (VO2-max) و مطالعه اثر عوامل موثر بر آن در کارگران مرد کارخانه های صنعتی شهرستان سپیدان-استان فارس در سال 1388. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, [online] 10(1 (مسلسل 70)), pp.1-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121325. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی