برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رفتارهاي پرخطر جنسي مرتبط با HIV در سوء مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به کلينيک متادون بيمارستان آموزشي درماني 5 آذر گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: انتقال عفونت HIV ناشي از رفتار پرخطر جنسي در بين سوء مصرف كنندگان مواد يك نگراني رو به افزايش مي باشد. با وجود آنکه اغلب، انتقال عفونت در بين سوء مصرف كنندگان مواد، مرتبط با وسايل تزريق مشترك است، در برخي جوامع رفتار جنسي به صورت اوليه دليل انتقال عفونت مي باشد. شواهدي از ارتباط بين اپيدمي HIV در مصرف کنندگان تزريقي مواد با مصرف کنندگان غيرتزريقي و نيز گسترش آن به جمعيت عمومي وجود دارد. در مطالعه حاضر شيوع رفتار پرخطر جنسي و برخي عوامل مرتبط با آن در سوء مصرف كنندگان مواد مراجعه كننده به کلينيک متادون بيمارستان آموزشي درماني 5 آذر گرگان مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي رفتارهاي پرخطر جنسي 400 نفر از مراجعين سوء مصرف كننده مواد کلينيک متادون را از مهر 1387 تا مرداد 1388 مورد بررسي قرارداد.از روش رگرسيون لوجستيک چند متغيره براي تعيين رابطه متغيرهاي مستقل با رفتارهاي پرخطر جنسي استفاده شد.
يافته ها:
%25.5 افراد مورد مطالعه داراي رفتار پرخطر جنسي (ارتباط جنسي با شريک جنسي اتفاقي و غيردايم) بودند كه %47 آنان در آخرين ارتباط جنسي از کاندوم استفاده نكردند. افراد داراي وضعيت اقتصادي ضعيف نسبت به وضعيت اقتصادي خوب رفتار پرخطر جنسي كم تري داشتند (AOR=0.35 ,95%CI=0.13- 0.96). افزايش يک سال سن، شانس رفتار پرخطر جنسي را حدود %10 كاهش مي داد (AOR=0.94 ,95% CI=0.91- 0.98). مصرف کنندگان هرويين 2 برابر مصرف کنندگان ترياک شانس رفتار پرخطرجنسي داشتند AOR=2.11,95% CI= 1.12- 3.96).
نتيجه گيري: در مطالعاتي که بر روي تزريقي ها در شمال غربي چين، اندونزي و کانادا انجام شد، شيوع رفتار پرخطر جنسي را بيش تر از مطالعه ما و در مطالعه اي که در کلينيک متادون نيويورک انجام شد شيوع رفتار پرخطر جنسي را کم تر از مطالعه ما گزارش نمودند. بر اساس يافته هاي مطالعه حاضررفتارهاي پرخطر جنسي در مراجعين به کلينيک متادون با سن پايين، وضعيت اقتصادي خوب و مصرف هرويين مرتبط بود. بنابراين در برنامه هاي مداخله اي سوء مصرف كنندگان جوان، داراي وضعيت اقتصادي خوب و هم چنين مصرف کنندگان هرويين بايد مورد توجه بيش تر قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

قلی پور، م.، و کشت کار، ع.، و مجدزاده، س.، و نجات، س.، و قربانی، م.، و وکیلی، م.، و سالاری، ه.، و بدخشان، ع. (1389). رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با HIV در سوء مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به کلینیک متادون بیمارستان آموزشی درمانی 5 آذر گرگان. مجله دانش و تندرستی, 5(ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران), 168-168. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121169Vancouver : کپی

قلی پور مهین، کشت کار عباسعلی، مجدزاده سیدرضا، نجات سحرناز، قربانی مصطفی، وکیلی محمدعلی، سالاری هادی، بدخشان عباس. رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با HIV در سوء مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به کلینیک متادون بیمارستان آموزشی درمانی 5 آذر گرگان. مجله دانش و تندرستی. 1389 [cited 2021April23];5(ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران):168-168. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121169IEEE : کپی

قلی پور، م.، کشت کار، ع.، مجدزاده، س.، نجات، س.، قربانی، م.، وکیلی، م.، سالاری، ه.، بدخشان، ع.، 1389. رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با HIV در سوء مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به کلینیک متادون بیمارستان آموزشی درمانی 5 آذر گرگان. مجله دانش و تندرستی, [online] 5(ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران), pp.168-168. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121169. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی