برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اهميت فرآورده هاي نفتي و برق با ساير عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، ضمن سازگار نمودن آمارهاي موجود از راه روش هاي مقتضي، رهيافت خود توزيع با وقفه هاي گسترده -(ARDL)  به دليل برتري اين رهيافت نسبت به روش هاي آلترناتيو-به منظور برآورد الگو به کار گرفته شده است. نتايج اين پژوهش حاکي از اين است که ضرايب بلند مدت برآورد شده براي نهاده هاي نيروي کار، سرمايه، فرآورده هاي نفتي و برق معني دار و به ترتيب معادل 0.29، 0.11، 0.06 و 0.45 بوده که بيانگر تاثير مثبت بلند مدت هر يک از نهاده هاي ياد شده از جمله فرآورده هاي نفتي و برق بر توليد بخش کشاورزي، طي دوره مورد مطالعه(1346-1383)  است. همچنين مقدار ضريب هاي استاندارد شده براي هر يک از نهاده هاي ياد شده، به ترتيب برابر 0.029، 0.12، 0.098 و 1.63 محاسبه شده است. مقايسه ضريب برآورد شده بلندمدت و نيز ضريب استاندارد شده نهاده برق با مقادير متناظر مربوط به فرآورده هاي نفتي- و نيز ساير نهاده ها-حاکي از اهميت شايان توجه نهاده برق در توليد بخش کشاورزي بوده، لذا بکارگيري نهاده برق به جاي فرآورده هاي نفتي، ضمن صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي و نيز افزايش بيش تر توليد، مي تواند به کاهش آلودگي هاي زيست محيطي -که يکي از مولفه هاي اصلي مورد نظر در توسعه پايدار است-منجر شود. همچنين مقايسه ضرايب کوتاه مدت و بلند مدت بيانگر اين مطلب است که اگر چه در بلند مدت تاثير نهاده ها از جمله فرآورده هاي نفتي و برق بر توليد، شايان توجه بوده، اما اثرگذاري بر توليد در کوتاه مدت، ناچيز بوده است. سرانجام ، ضريب مربوط به جزء تصحيح خطا برابر -0.07 برآورد شده که نشان دهنده اين است که در هر دوره، 7 درصد از خطاي عدم تعادل دوره پيش تعديل مي شود. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت که سرعت تعديل در بخش کشاورزي پايين بوده و لذا در اين بخش نمي توان بر تاثيرگذاري سياست ها در کوتاه مدت چندان اميدوار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فلاحی، ا.، و خلیلیان، ص. (1388). مقایسه اهمیت فرآورده های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 1(2), 1-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121102Vancouver : کپی

فلاحی اسماعیل، خلیلیان صادق. مقایسه اهمیت فرآورده های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 1388 [cited 2021October17];1(2):1-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121102IEEE : کپی

فلاحی، ا.، خلیلیان، ص.، 1388. مقایسه اهمیت فرآورده های نفتی و برق با سایر عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, [online] 1(2), pp.1-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=121102. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 619 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی