برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 23 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره الکلي دانه شويد (Anethum graveolens) بر بافت بيضه و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر نژاد ويستار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

افزايش سريع و بي رويه جمعيت در جهان و مشکلات ناشي از آن، يکي از مشکلات اساسي قرن حاضر است. لذا مطالعه بر روي گياهان دارويي که بتوانند در کاهش باروري موثر باشند، داراي اهميت مي باشد. در اين تحقيق تاثير احتمالي عصاره دانه شويد بر بافت بيضه و اسپرماتوژنز مورد بررسي قرار گرفته است.
حيوانات مورد استفاده در اين ازمايش، 24 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار بود که در قالب سه گروه 8 تايي شامل دو گروه تجربي و يک گروه کنترل دسته بندي شدند. به گروه هاي تجربي روزانه ميزان
50 mg/Rat  و 100 عصاره الکلي دانه شويد به صورت درون صفاقي طي مدت 15 روز تزريق گرديد. در همين مدت گروه کنترل سرم فيزيولوژيک دريافت نمودند. در روز شانزدهم حيوانات تشريح شده و اندام هاي بيضه، اپيديديم و دفران آنها به دقت خارج گرديدند و به منظور بررسي اثرات احتمالي عصاره الکلي دانه شويد، مورد مطالعات مورفومتريک قرار گرفتند. سپس مقاطع بافتي از بيضه جهت مطالعات هيستولوژيک آماده گرديد. نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون آماري ANOVA و تست Tukey در سطح معني داري p≤0.05 بررسي گرديدند
تجزيه و تحليل آماري نتايج نشان داد وزن و حجم بيضه ها در گروه هاي تجربي نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري داشته است. هيچگونه اختلاف معني داري در وزن اپيديديم و اپيديديم و کانال دفران بين گروه هاي تجربي و کنترل مشاهده نگرديد. قطر لوله هاي اسپرم ساز در گروه هاي آزمايشي نسبت به گروه کنترل داراي کاهش معني داري مي باشد. تعداد اسپرماتوگوني ها و اسپرماتوسيت هاي اوليه نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري داشته است. تعداد اسپرم ها و اسپرماتيدها فقط در دوز100 mg/rat  نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري يافته است. با توجه به نتايج حاصل، به نظر مي رسد که عصاره الکلي دانه شويد با اثر بر روي بافت بيضه مي تواند زنجيره اسپرماتوژنز را دچار اختلال کرده و سبب کاهش توليد اسپرم گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلامت منش، م.، و شیروی، ع.، و حیدری نصرآبادی، م. (1387). تاثیر عصاره الکلی دانه شوید (Anethum graveolens) بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر نژاد ویستار. زیست شناسی جانوری, 1(2), 23-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120908Vancouver : کپی

سلامت منش معصومه، شیروی عبدالحسین، حیدری نصرآبادی میترا. تاثیر عصاره الکلی دانه شوید (Anethum graveolens) بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر نژاد ویستار. زیست شناسی جانوری. 1387 [cited 2021October23];1(2):23-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120908IEEE : کپی

سلامت منش، م.، شیروی، ع.، حیدری نصرآبادی، م.، 1387. تاثیر عصاره الکلی دانه شوید (Anethum graveolens) بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر نژاد ویستار. زیست شناسی جانوری, [online] 1(2), pp.23-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120908. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی