برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز1387 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 41 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تزريق داخل صفاقي كلونيدين بر علايم قطع مصرف مرفين در موش هاي صحرايي نر وابسته به مرفين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سيستم آدرنرژيك اهميت زيادي در ايجاد وابستگي و همچنين در بروز علايم ترك دارد. كلونيدين ميتواند بعضي از علايم ترك در حيوانات وابسته به مرفين را تحت تاثير قرار دهد اما در باره اين مورد كه كدام علايم بيشتر تحت اثر قرار ميگيرند، گزارشهاي متناقضي وجود دارد. در تحقيق حاضر اثر تزريق كلونيدين به عنوان آگونيست گيرنده هاي آلفا دو بر ايجاد علايم ترك مورد بررسي قرار گرفته است. حيوانات به چهارگروه تقسيم شدند: گروه كنترل و سه گروه آزمايشي كه به ترتيب 0.02 mg/kg، 0.2mg/kg و  2mg/kgكلونيدين دريافت كردند. براي ايجاد وابستگي از مرفين و براي ايجاد علايم ترك از نالوكسان استفاده شد. علايم قطع مصرف به مدت نيم ساعت مورد بررسي قرارگرفتند.
نتايج نشان داد كه در حيوانات معتاد، تزريق داخل صفاقي كلونيدين باعث كاهش معني داري در علايم لرز بدن در دوز
0.02mg/kg با (P≤0.02)، دردوز  0.2mg/kgبا (P≤0.04) و در دوز 2mg/kg با (P≤0.002)، دفعات دفع در مقادير  0.02mg/kg با (P≤0.0150.2 mg/kg با (P≤ 0.039 ) و 2mg/kg با (P≤0.015)، جويدن درمقادير 0.02mg/kg با P≤ 0.0001)0.2mg/kg با (P≤0.001) و 2mg/kg با (P≤0.001 )، تكان شديد بدن در دوز0.02mg/kg  با (P≤ 0.026) و دوز 0.2mg/kg با ( P≤0.011 ) و دوز 2mg/kg با (P≤0.034)، دندان قروچه در دوز 0.02mg/kg باP≤0.02) ) در دوز 0.2mg/kg با (P≤0.01) و دوز 2mg/kg با (P≤0.02) گرديد. اين دارو در دوز 2mg/kg تعداد روي دو پا ايستادن (0.02 ≥P) و تعداد پرش (P≤0.005) را افزايش داد. كلونيدين در سه دوز نتوانست اثر معني داري بر روي تعداد انزال، تعداد لرز پاهاي جلويي و رفتار تيمار كردن، ايجاد كند. نتايج بدست آمده مشخص کرد كه كلونيدين اثر كاهنده بر تمام علايم نداشته و در دوز بالا بعضي علايم را افزايش ميدهد که احتمالا مي توان به اثر اين دارو بر گيرنده هاي آلفا يك و يا ايميدازوليني نسبت داد. احتمال ميرود اثر کاهشي کلونيدين بر علايم ترك، به علت کاهش رهايي نورآدرنالين و يا افزايش رهايي اوپيوئيدهاي درون زا و يا کاهش فعاليت الکتريکي هسته هاي مغزي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی