برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1379 , دوره  26 , شماره  25 ; از صفحه 39 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقاومت به خشكي و كارآيي مصرف آب در دو گونه مرتعي"Dactylis glomerata and Eragrostis curvula"

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
تعيين كارآيي و مقاومت به خشكي در گياهان مرتعي از جمله فاكتورهاي مهمي است كه نقش اساسي در انتخاب روشهاي اصلاح و توسعه مراتع و به تبع آن برنامه‌هاي مديريتي مرتع ايفا مي‌نمايد.با توجه به اينكه تاكنون در خصوص مقاومت به خشكي و نياز آبي گياهان بومي مراتع ايران مطالعات جامعي صورت نگرفته،تحقيق حاضر با انتخاب دو گونه بومي و خوشخوراك مرتعي صورت پذيرفت.گونه هاي منتخب شامل دو نوع گراس به اسامي Dactylis glomerata وEragrostis curvula بود.
تحقيق به صورت طرح آزمايشي فاكتوريل در قالب كاملاً تصادفي با انتخاب 3 تيمار و 4 تكرار انجام گرفت.تيمار شامل دوره هاي آبياري 2 روزه (شاهد)،5 روزه و 7 روزه بودند.پارامترهاي مورد بررسي در خلال آزمايش از قبيل خصوصيات مورفولوژيك گونه‌ها نظير آب مصرفي،تعيين طول،عرض و تعداد برگ،وزن خشك برگ اندازه‌گيري گرديدند.
نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه پارامترهاي طول و عرض برگ گياه چندان تحت تأثير تنش در دوره هاي مختلف آبياري نبودند،بالعكس تعداد برگها و به تبع آن وزن خشك برگ و ساقه تحت تأثير تنش كاهش يافتند كه ميزان كاهش در گونه Er.cu در كليه تيمارها كمتر از گونه Da.gl بود.
با اعمال تنش و افزايش طول دوره آبياري رشد ريشه نسبت به ساقه افزايش يافت كه رشد در گونه Da.gl بيشتر از گونه Er.cu بود.
از نظر ميزان مصرف آب براي توليد ماده خشك گونه Da.glداراي نياز آبي كمتر و در نتيجه كارآيي مصرف آب بالاتر است،ولي از نظر مقاومت به خشكي به دليل بالا بودن پتانسيل آب برگ و همچنين درجه پژمردگي كمتر گونه Er.cu از مقاومت بيشتري نسبت به خشكي در مقايسه با گونه Da.gl برخوردار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی