برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تمرين مقاومتي دايره اي بر سطح گرلين پلاسمايي زنان جوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
 
چکیده: 

مقدمه: گرلين يک پپتيد اشتها آور معده اي است که در ايجاد رفتار سيري موثر مي باشد و نقش مهمي در تعادل انرژي و هموستاز گلوکز ايفا مي کند. شواهد بسيار زيادي نشان مي دهد که فعاليت هاي مقاومتي بخش بسيار مهمي از توصيه هاي ورزشي، براي کاهش وزن مي باشند. هدف اين پژوهش بررسي اثر 4 هفته تمرين مقاومتي دايره اي بر سطح استراحتي گرلين تام، گلوکز، انسولين و استروژن پلاسما بود.
مواد و روش ها: 27 دانشجوي دختر تربيت بدني (ميانگين سن 1.54±22 سال، قد 5.05±162.66 سانتي متر، نمايه توده بدن 1.86±20.76 کيلوگرم بر مترمربع و درصد چربي 2.08±%2.95) به صورت تصادفي در دو گروه تجربي و يک گروه شاهد قرار گرفتند. برنامه تمرين با دو شدت 40 و %80 يک تکرار بيشينه، 4 روز در هفته و به مدت 4 هفته انجام شد. نمونه گيري خون 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از برنامه تمرين انجام گرفت.
يافته ها: يافته هاي آزمون آنووا نشان داد که بين سطح گرلين تام (P=0.88)، گلوکز پلاسما  (P=0.1)و انسولين (P=0.66) در گروه ها تفاوت معني داري وجود ندارد، اما همبستگي منفي معني داري (P=0.05، R=-0.4) بين سطح گرلين تام و استروژن پلاسما به دست آمد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد، عدم تغيير وزن آزمودني ها در مدت برنامه تمرين و کوتاه مدت بودن برنامه تمرين ها ممکن است دليل عدم افزايش گرلين در اين پژوهش باشد، البته احتمال دارد زير گروه هاي گرلين تام (گرلين آسيل دار و بدون آسيل) تغيير کرده باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی