برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  3 , شماره  6 ; از صفحه 169 تا صفحه 183 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ميزان باورهاي مذهبي بر پرخاشگري دانش آموزان شهدا، جانباز و عادي دبيرستان هاي دخترانه شاهد شهر تهران 89-1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 
چکیده: 

هدف اصلي در اين پژوهش، شناسايي رابطه و تاثير باورهاي مذهبي بر پرخاشگري را دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شاهد شهر تهران است. پژوهش حاضر از نوع زمينه يابي يا پيمايشي هدايت شده است، که يکي از انواع تحقيقات توصيفي تبيني به شمار مي رود. جامعه پژوهش حاضر را کليه دانش آموزان دختر شاغل به تحصيل در دبيرستان هاي شاهد شهر تهران در سال تحصيلي 89- 88 تشکيل مي دهد که تعداد آنها 1246 نفر است. در اين پژوهش طبق فرمول کرجسي و مورگان 291 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. از نمونه گيري طبقه اي براي انتساب بهينه و از نمونه گيري تصادفي ساده براي انتخاب آزمودني هاي پژوهش استفاده گرديد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگري AGQ و پرسشنامه ديني سکولار است. نتايج اين پژوهش نشان داد که بين رفتارهاي پرخاشگرانه و باورهاي مذهبي فرزندان شهدا، جانبازان و دانش آموزان عادي رابطه منفي و معنادار وجود دارد. همچنين نسبت F محاسبه شده براي مقايسه ميانگين نمرات پرخاشگري و مقايسه ميانگين نمرات باورهاي مذهبي فرزندان جانبازان، شهدا و عادي، وجود تفاوت معنادار بين ميانگين نمرات باورهاي مذهبي و ميانگين نمرات پرخاشگري سه گروه مذکور را تاييد مي کند. نتايج آزمون تعقيبي توکي بيانگر آن است که ميانگين نمرات باورهاي مذهبي در فرزندان شهدا بيشتر از فرزندان جانبازان و در فرزندان جانبازان بيشتر از فرزندان عادي است، همچنين ميانگين نمرات پرخاشگري در فرزندان جانبازان بيشتر از فرزندان شهدا و عادي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی