برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 27 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

اعتبارسنجي مراكز آموزش ضمن خدمت كاركنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجي دروني و بيروني مراکز آموزش ضمن خدمت واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است که در آن به رتبه بندي مراحل آموزش ضمن خدمت (نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي) در سطح منطقه و رتبه بندي واحدهاي منطقه از نظر كفايت مركز آموزش ضمن خدمت مي پردازد. روش تحقيق توصيفي است كه از نظر هدف کاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي- پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل کليه کارکنان، اعضاي هيات علمي و مديران واحدهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي است که جمعيت آماري آنها را 2600 نفر تشکيل مي دهد. براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شده است. نمونه آماري بر اساس فرمول هاي آماري کوکران تعداد 324 نفر محاسبه شده است. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضريب پايايي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ %87 و براي هر يک از مولفه هاي نيازسنجي %75، برنامه ريزي %77، اجرا %78 و ارزشيابي %80 بوده است. داده هاي جمع آوري شده به کمک آزمون هاي T و تحليل واريانس يک طرفه و پس آزمون L.S.D و به كمك نرم افزار spss و Excel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين نمره كفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي به تفكيك واحدهاي منطقه 10 تفاوت معني داري وجود دارد و مرحله اجرا داراي بيشترين كفايت مي باشد. به لحاظ نمره کفايت در رعايت اصول اعتبارسنجي واحد شاهرود در رتبه اول و واحدهاي گرگان، مينودشت به ترتيب در مراحل دوم و سوم قرار دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دانش فرد، ک.، و رشیدی، ذ. (1389). اعتبارسنجی مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات مدیریت آموزشی, 1(4), 27-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120534Vancouver : کپی

دانش فرد کرم اله، رشیدی ذوالفقار. اعتبارسنجی مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات مدیریت آموزشی. 1389 [cited 2021October26];1(4):27-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120534IEEE : کپی

دانش فرد، ک.، رشیدی، ذ.، 1389. اعتبارسنجی مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات مدیریت آموزشی, [online] 1(4), pp.27-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120534. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی