برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر شناخت رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. در اين پژوهش هوش هيجاني، با استفاده از آزمون خودسنجي سيبرياشرينگ و پيشرفت تحصيلي از طريق ميانگين نمرات ترم اول و دوم دانش آموزان در سال تحصيلي 87-86 اندازه گيري شده است. روش نمونه گيري تصادفي و طبقه اي نسبي بوده و با توجه به جدول گرجسي ومورگان حجم نمونه آماري 380 نفر دانش آموز انتخاب شده كه 18 نفر آن دختر و 200 نفر پسر بودند. داده هاي جمع آوري شده از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش هاي آمار توصيفي شامل فراواني، فراواني درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و نمودارها و آمار استنباطي شامل آزمون ضريب همبستگي و پيرسون و t گروه هاي مستقل از طريق نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه مولفه هاي اصلي هوش هيجاني شامل خودانگيزي، خودآگاهي، خودكنترلي، هشياري اجتماعي، مهارت هاي اجتماعي نام گذاري شدند و در سطح معناداري %99 بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. همچنين بين هوش هيجاني دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حنیفی، ف.، و جویباری، آ. (1389). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران. تحقیقات مدیریت آموزشی, 2(1), 29-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120509Vancouver : کپی

حنیفی فریبا، جویباری آزیتا. بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران. تحقیقات مدیریت آموزشی. 1389 [cited 2021November29];2(1):29-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120509IEEE : کپی

حنیفی، ف.، جویباری، آ.، 1389. بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران. تحقیقات مدیریت آموزشی, [online] 2(1), pp.29-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120509. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 763 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی