نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 75 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه مهارت هاي حرفه اي معلمان دروس علوم پايه و علوم انساني دوره راهنمايي شهرستان بهشهر به منظور ارايه روش هاي ارتقاي كيفي اين مهارت ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه مهارت هاي حرفه اي معلمان دروس علوم پايه و علوم انساني در دوره راهنمايي است. روش انجام پژوهش زمينه اي است وجامعه آماري كليه معلمان شاغل به تدريس در دروس علوم پايه و علوم انساني دوره راهنمايي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي90-89 به تعداد 255 نفر و نمونه آماري 150 نفر از معلمان زن و مرد مي باشند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته (خودسنجي معلمان) و چک ليست (مشاهده تدريس) (حاوي 25 سوال با مقياس ليکرت) استفاده شده است. داده ها در دو سطح توصيفي (با استفاده از جداول توزيع فراواني، درصد، ميانگين) و استنباطي (با استفاده از آزمونT و تجزيه و تحليل واريانسANOVA  و آزمون تعقيبي توکي وشفه) و با نرم افزار Spss مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفت. عمده ترين يافته هاي پژوهشي اين است که ميزان آگاهي معلمان از مهارت هاي حرفه اي در دروس علوم پايه و علوم انساني با کسب ميانگين (103.5) در آزمون خودسنجي و (77.45) در چک ليست (مشاهده تدريس) متفاوت است. با توجه به سطح معني داري در آزمون چک ليست (Sig =0.04 <0.05) نتيجه گرفته مي شود که ميزان آگاهي معلمان از مهارت هاي حرفه اي در دروس علوم پايه و علوم انساني متفاوت است. اين نتيجه درباره 4 مولفه مهارت هاي حرفه اي معلمان نيز به دست آمده است که نتايج جدول آزمون توکي، شفه نشان مي دهد که مولفه روش تدريس، بيشترين ميزان آگاهي و سپس طراحي آموزشي و ارزشيابي و در آخر تکنولوژي آموزشي کمترين ميزان را دارا بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادری، ع.، و حاجی زاد، م.، و شریعتمداری، ع.، و سیف نراقی، م. (1389). بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارایه روش های ارتقای کیفی این مهارت ها. تحقیقات مدیریت آموزشی, 2(2), 75-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120477Vancouver : کپی

نادری عزت اله، حاجی زاد محمد، شریعتمداری علی، سیف نراقی مریم. بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارایه روش های ارتقای کیفی این مهارت ها. تحقیقات مدیریت آموزشی. 1389 [cited 2022May29];2(2):75-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120477IEEE : کپی

نادری، ع.، حاجی زاد، م.، شریعتمداری، ع.، سیف نراقی، م.، 1389. بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارایه روش های ارتقای کیفی این مهارت ها. تحقیقات مدیریت آموزشی, [online] 2(2), pp.75-96. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120477. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 405 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی