برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر پارانونيل فنل بر توانايي حيات و مورفولوژي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در اين تحقيق اثر پارانونيل فنل به عنوان يک آلاينده زيست محيطي بر توانايي حيات و مرفولوژي سلول بنيادي مزانشيم مغز استخوان بررسي شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي سلول هاي بنيادي مزاشيم مغز استخوان رت تحت شرايط استريل استخراج و در محيط کشت
DMEM  حاوي 15 درصد FBS و پني سيلين / استرپتومايسين تا سه پاساژ کشت و سپس با غلظت هاي مختلف پارانونيل فنل (250 و 200، 150، 100، 50، 10، صفر ميکرومولار) در زمان هاي مختلف 48، 36، 24 و 12 ساعت تيمار شد. توانايي حيات اين سلول ها با روش تريپان بلو و متيل تيازول تترازوليوم MTT بررسي و در نهايت دوز 100 ميکرومولار و زمان 24 ساعت براي ادامه مطالعه انتخاب شد. مورفولوژي سلول ها با رنگ آميزي هوخست، پروپيديم آيودايد، اکريدين اورانژ و منو دنسيل کاداورين بررسي شد‏، و پروفيل پروتئين آنها توسط SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با روش هاي آماري آناليز واريانس دو طرفه و يک طرفه تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بر اساس آناليز واريانس دوطرفه، اثر متقابل و همزمان دوز مصرفي پارا نونيل فنل و زمان تيمار باعث کاهش معني دار توانايي حيات سلول هاي مزانشيم مغز استخوان رت شد
(P<0.001). توانايي حيات سلول ها با آناليز واريانس يک طرفه در دوز 100 ميکرومولار به بعد در همه زمان هاي تيمار نسبت به گروه کنترل داراي تفاوت معني دار بود (P<0.05). متراکم شدن و تغيير شکل هسته، تخريب غشا، حضور واکوئل هاي متعدد در سيتوپلاسم مشاهده شد.
نتيجه گيري: مسموميت با پارانونيل فنل موجب تغيير در مرفولوژي سلول هاي مزانشيم مغز استخوان رت شد و کاهش معني دار قدرت زيستي اين سلول هاي وابسته به دوز و زمان بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

آبنوسی، م.، و سلیمانی مهرنجانی، م.، و مومنی، ح.، و مهدیه نجف آبادی، م.، و براتی، م.، و شجاع فر، ا. (1390). اثر پارانونیل فنل بر توانایی حیات و مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش), 14(1 (پیاپی 54)), 1-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120396Vancouver : کپی

آبنوسی محمدحسین، سلیمانی مهرنجانی ملک، مومنی حمیدرضا، مهدیه نجف آبادی مجید، براتی مژگان، شجاع فر الهام. اثر پارانونیل فنل بر توانایی حیات و مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش). 1390 [cited 2021April15];14(1 (پیاپی 54)):1-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120396IEEE : کپی

آبنوسی، م.، سلیمانی مهرنجانی، م.، مومنی، ح.، مهدیه نجف آبادی، م.، براتی، م.، شجاع فر، ا.، 1390. اثر پارانونیل فنل بر توانایی حیات و مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش), [online] 14(1 (پیاپی 54)), pp.1-11. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120396>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی