برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  2 , شماره  4 (8) ; از صفحه 353 تا صفحه 364 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير دور آبياري و مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم طارم هاشمي در رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
 
چکیده: 

به منظور مقايسه سطوح مختلف دور آبياري و مقادير نيتروژن برعملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم هاشمي، آزمايشي در سال 1387 در موسسه تحقيقات برنج کشور در رشت به اجرا گذاشته شد. اثر سه سطح کود نيتروژن (صفر، 60 و 90 کيلوگرم در هکتار) و چهار دور آبياري (غرقاب دایم و 5، 10 و 15 روز پس از ناپديد شدن آب از سطح مزرعه) با استفاده از آزمايش کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد با افزايش مقدار کود نيتروژن وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، تعداد کل پنجه ها، درصد باروري پنجه ها، تعداد خوشه در واحد سطح و تعداد دانه پر در خوشه افزايش معني داري داشتند. تاثير دورهاي مختلف آبياري برعملکرد بيولوژيک، تعداد کل پنجه، تعداد خوشه در واحد سطح و تعداد دانه پر در خوشه تاثير معني داري داشت. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد بيشترين مقدار عملکرد دانه برنج از تيمار غرقاب دايم و مصرف 90 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست آمد که اختلاف معني داري با تيمار 10 روز يک بار آبياري و مصرف 60 کيلوگرم نيتروژن در هکتار نداشت. بنابراين به نظر مي رسد با اعمال آبياري متناوب برنج به صورت ده روز يکبار و با مصرف کمتر کود نيتروژن تا 60 کيلوگرم در هکتار مي توان بدون کاهش معني دار عملکرد، در مصرف آب و کود نيتروژن صرفه جويي به عمل آورد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی